Xim Quesada

Restauració i manteniment del refugi i el camí d’accés.

Fitxa