Qui participa?


En un acord de CdT hi participen com a mínim la propietat de la zona en qüestió i una entitat de custòdia. Aquesta última és una organització sense ànim de lucre, pública o privada, que a través de les mecanismes que facilita la custòdia del territori assumeix el compromís públic amb el propietari, gestor o usuari de guardar, conservar, respectar i tenir cura dels valors a protegir. A més, l’entitat de custòdia avala i vetlla pel compliment d’aquest acord i li atorga reconeixement social.

La propietat sol ser un particular, però també ho poden ser entitats, l’administració, una empresa, etc.