La recuperació de varietats locals: per un futur de diversitat i patrimoni biocultural

L’Associació de Varietats Locals de Mallorca es va constituir l’any 2002 i des de 2011 impulsen un projecte de multiplicació i dispersió de varietats locals, amb l’objectiu principal de donar a conèixer les varietats locals i fomentar el seu consum.

Fins fa unes dècades, processar les pròpies llavors era una tasca comuna dins de la pagesia. A cada finca es feien les seves, essent la selecció de les plantes per llavor una tasca que normalment feien les dones, amb molta dedicació i cura. És per això que cada finca tenia les seves llavors molt geloses, ja que darrere de cada llavor hi havia molta de feina de selecció. Així i tot, l’intercanvi de llavors entre finques es feia de manera habitual, per tal de proveir-se d’aliments.

Avui en dia però, cada vegada es dedica menys temps a aquesta comesa. No és senzilla, requereix un saber fer a més de conèixer el cultiu i el procés de producció de llavor. Però l’esforç val la pena: s’obtenen llavors adaptades a les condicions locals i, per tant, amb potencial de donar millors resultats productius, tant a curt com a llarg termini. I en el context actual de canvi climàtic, els cultius s’han d’anar adaptant a estius i hiverns més càlids any rere any i, per tant, pren encara més importància la selecció de les varietats més adaptades a les condicions canviants.

D’altra banda, les varietats locals contribueixen enormement a engruixir una mena de “biblioteca genètica”, formada per tot el que es cultiva; com més riquesa de varietats aculli aquesta biblioteca, més possibilitats que alguna d’elles s’adapti a les condicions canviants de l’ambient. Al fil del paràgraf anterior, és essencial fer feina en aquest sentit per garantir que en el futur disposarem de varietats adaptades a més altes temperatures i canvis en el règim de pluges, per exemple. Aquest avantatge, a més, reforça la capacitat d’una zona per a millorar la seva sobirania alimentària, un dels reptes associats, per tant, al manteniment de l’agrobiodiversitat.

Finalment, aquesta pràctica afavoreix que sorgeixin gran quantitat de varietats i, així, diversitat de productes pel que fa a propietats organolèptiques, base d’una cuina rica, arrelada i inquieta com la mediterrània. La gran diversitat de tipus varietals que representa la tomàtiga de ramellet, per exemple, és fruit de la selecció de cada casa amb relació a les seves preferències sobre un cultiu determinat. Aquest fet ha dut que avui en dia encara hi hagi gran diversitat de tomàtigues de ramellet, que formen un patrimoni biocultural molt important.

Per aconseguir el seu objectiu, doncs, l’Associació de Varietats Locals promou el cultiu de varietats locals d’hortalissa i lleguminoses per part de productors/es, pagesos multiplicadors de llavor, amb els que signen un acord on es recullen les condicions de cultiu i els compromisos de les parts implicades. L’Associació els posa a disposició la llavor o planter a reproduir i els pagesos la cultiven en condicions ecològiques, ja que la majoria estan d’alta al Consell Balear de Producció Agrària Ecològica. En tenir els fruits o plantes amb llavor, hi ha dues opcions: la primera implica que els mateixos pagesos facin la tasca d’extracció de llavor, i a la segona aquests faciliten el fruit o planta i l’Associació de Varietats Locals realitza l’extracció de llavors amb l’ajuda de voluntariat.

Actualment hi ha unes 60 varietats locals d’hortalissa i llegum incloses en el projecte, que s’obtenen gràcies a la tasca de la xarxa de multiplicadors de llavor, formada per 15 pagesos amb els que s’han establert els acords. L’Associació, a part d’assumir el cost del planter, també paga el fruit o llavor que se n’extreu als multiplicadors. A canvi, el pagès col·labora en tota la tasca de manteniment i cura de la planta.

Una altra part important de la iniciativa és l’oferta d’algunes de les varietats locals que es multipliquen a la població illenca. Així, aquestes llavors es poden trobar a 25 botigues de les Balears (23 a Mallorca i 2 a Menorca), per tal que es puguin adquirir i seguir reproduint de manera particular. La majoria de varietats que es treballen tenen el segell de producció ecològica avalat pel Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE). Aquesta tasca no té fi; l’Associació treballa dia a dia en la introducció de noves varietats i en la selecció i millora de les actuals, per tal d’aportar a les persones interessades una àmplia gamma de varietats locals.

Gràcies a la implicació dels socis, l’entitat pot seguir treballant en la recuperació, multiplicació i difusió del que representa l’agrobiodiversitat i les varietats locals. També és important el voluntariat, que realitzen persones sòcies o no, en determinats moments del procés en el que calen moltes mans. Si us fa ganes contribuir amb la recuperació d’aquest patrimoni, podeu fer difusió de la seva tasca a través de les xarxes o bé fer-vos socis a través de la seva pàgina web.

Podeu consultar el seu espai web: www.varietatslocals.org i també trobareu els seus comptes a Facebook i Twitter: @varietatslocals

Contactes de amb l’associació: info@varietatslocals.org, comandes@varietatslocals.org, cursos@varietatslocals.org. Carrer d’en Veiet, 17. 07260 – Porreres. Telèfons: 693 066 858 / 722 782 536.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS