Equip humà


Darrera de la ICTIB hi ha hagut diversitat de persones que han contribuit en major o menor mesura, molts cops de manera desinteressada.

Actualment aquesta és la formació:

Presidència


Gemma Capdevila

Vicepresidència


Miquel Camps
(GOB Menorca)

Secretaria


Francesc Colom
(FBME)

Tresoreria


Magdalena Vicens
(Jardí Botànic de Sóller)

   Vocals


Lluïsa Dubón (Palma XXI), Marc Ferré (Més que Pedra), Francesca Iuculano (Noctiluca), Olivia Cantons (GEN-GOB), Ana Trias (F. Save the Med), Núria Llabrés (Justícia Alimentària), Antoni Fontanet.

Coordinació tècnica


Marina Tysoe