Consell directiu


Darrera de la ICTIB hi ha hagut diversitat de persones que han contribuit en major o menor mesura, molts cops de manera desinteressada. Actualment aquesta és la formació del Consell Directiu:

 

Presidència: Gemma Capdevila.

Vicepresidència: Miquel Camps (GOB Menorca).

Secretaria: Francesc Colom (FBME).

Tresoreria: Magdalena Vicens (Jardí Botànic de Sóller).

Vocals: Lluïsa Dubón (Palma XXI), Marc Ferré (Més que Pedra), Francesca Iuculano (Noctiluca), Olivia Cantons (GEN-GOB), Ana Trias (F. Save the Med), Núria Llabrés (Justícia Alimentària), Antoni Fontanet, Macu Férriz (TAIB).

Contacte