Què és?


  La paraula Custòdia prové del llatí Custodia/custodiae i significa guardar, conservar, respectar o tenir cura. Aplicant el concepte al territori, es vol responsabilitzar i sensibilitzar a les persones propietàries i usuàries d’aquest en la conservació dels seus recursos naturals, culturals i paisatgístics.

Així, el conjunt d’estratègies i instruments facilitats per la Custòdia del Territori vetlla per les bones pràctiques amb l’entorn, de manera que els usos i les activitats aniran entrellaçats a conservar i restaurar ecosistemes i hàbitats, afavorir la biodiversitat d’espècies; incentivar la gestió tradicional; disposar d’aliments saludables i aire de qualitat, recuperar i mantenir elements singulars del patrimoni, gaudir d’un paisatge viu…

Qui participa?


En un acord de CdT hi participen com a mínim la propietat de la zona en qüestió i una entitat de custòdia. Aquesta última és una organització sense ànim de lucre, pública o privada, que a través de les mecanismes que facilita la custòdia del territori assumeix el compromís públic amb el propietari, gestor o usuari de guardar, conservar, respectar i tenir cura dels valors a protegir. A més, l’entitat de custòdia avala i vetlla pel compliment d’aquest acord i li atorga reconeixement social.

La propietat sol ser un particular, però també ho poden ser entitats, l’administració, una empresa, etc.

Com fer custòdia


És necessari assumir un acord de custòdia entre les persones propietàries d’un espai i les anomenades entitats de Custòdia, donant formalitat a un pacte voluntari en el qual s’estableixen compromisos orientats al manteniment i la millora de l’estat del patrimoni natural i cultural, sempre considerant els objectius, les capacitats i les necessitats de les diferents parts implicades.

Una entitat de custòdia és aquella organització sense afany de lucre, pública o privada, que participa activament en un acord de custòdia, dinamitzant, assessorant i garantint la col·laboració contínua amb  la propietat, i a la vegada, la societat civil organitzada.

On fer Custòdia


La Custòdia del Territori és una figura de gestió àmplia, adaptable a qualsevol espai de domini públic o privat, i aplicable en ecosistemes terrestres, litorals, marins, fluvials, etc.

Qui pot fer Custòdia


Afavorir que tant en el pre­sent com en el futur es pugui disposar de les necessitats bàsiques que permeten una vida digna és responsabilitat de tothom: propietaris de finques, grups escolars, persones voluntàries, entitats sense ànim de lucre, empreses, institucions, etc.

Motius per implicar-se


El bon estat dels ecosistemes es tra­dueix en un benefici comú. Organitzar-nos com a societat i actuar de manera conjunta són la clau per conserver els valors del nostre territori illenc.