Models d’acords per la Custòdia del Territori


La custòdia es materialitza mitjançant acords de custòdia del territori. Hi ha varietat d’acords de custòdia, depenent de cada cas en concret. Així, trobem des d’acords de tipus agrari o cessions d’ús o gestió, fins a compromisos per a la recuperació i/o conservació d’espècies i hàbitats. Trobareu diversos exemples de les nostres illes a l’apartat d‘iniciatives.

A continuació pots descarregar els diferents models de convenis i contractes per a la custòdia del territori facilitats per la XCN i readaptats per la ICTIB:

  1. Contracte de custòdia del territori
  2. Contracte per a la constitució d’un dret real a la finca
  3. Conveni de custòdia, pels ajuntaments que tenen la propietat de la finca.
  4. Conveni de custòdia, pels ajuntaments que actuen com a dinamitzadors de la iniciativa de custòdia.
  5. Acord d’extinció anticipada del contracte de custòdia