Membres de la ICTIB

Actualment, la ICTIB està formada per 27 entitats, administracions i particulars de naturalesa diversa. N’hi ha que tenen projectes propis de Custòdia amb acords signats amb diferents propietaris i amb objectius variats; d’altres, donen suport a aquests projectes o a les entitats que els duen a terme. En definitiva, totes posen el seu gra de sorra per fomentar, impulsar i facilitar la Custòdia del Territori a les Balears.

A continuació es llisten les entitats que formen part de la ICTIB a l’actualitat: