Què fem?


Els objectius de la ICTIB són:

– Promoure la custòdia del territori entre els agents implicats i la societat en general.

– Impulsar el desenvolupament legislatiu, fiscal, econòmic i social de la custòdia del territori.

– Assolir el reconeixement social i institucional de la custòdia del territori.

– Representar les entitats de custòdia i actuar com a interlocutor.

– Donar suport i assessorar les entitats de custòdia en la seva activitat.

– Facilitar eines de formació per a professionals i voluntaris.

– Desenvolupar i promoure la recerca aplicada en custòdia del territori.

– Fomentar la creació de noves entitats de custòdia del territori.

– Participar en organitzacions i iniciatives d’àmbit estatal i internacional.

– Potenciar la feina en xarxa entre les entitats i institucions membres.