Objectius


Els objectius de la ICTIB són:

  • Difondre, fomentar i impulsar la Custòdia del Territori en l’àmbit social, econòmic i institucional.
  • Donar suport i servei a les entitats de custòdia i la resta d’agents implicats.
  • Facilitar eines de formació per a professionals i voluntaris.
  • Impulsar el desenvolupament legislatiu i fiscal de la Custòdia del Territori.
  • Desenvolupar i promoure la recerca aplicada en Custòdia del Territori.
  • Fomentar la creació de noves iniciatives i entitats de custòdia.
  • Representar les entitats de custòdia i actuar com a interlocutor.
  • Potenciar el treball en xarxa de les organitzacions membres.
  • Participar en organitzacions i iniciatives d’àmbit estatal i internacional.