Què aportem als membres?


Alguns dels serveis que ofereix la xarxa als membres són els següents:

  • Orientació en el procés de comunicació i disseny de projectes per assolir acords de custòdia.
  • Difusió social de les entitats de custòdia i les seves iniciatives.
  • Formació i assessorament.
  • Informació sobre línies d’ajuts, subvencions i altres recursos.
  • Representació dels membres davant les administracions.
  • Dinamització de la xarxa per afavorir el contacte i l’intercanvi de coneixements i experiències.