Arbres d'Algendar

Manteniment d’un viver de varietats locals de fruiters.

Fitxa

Sembrant salut

Conveni per a la cessió d’ús de dos espais. Horts socials

Fitxa

Xim Quesada

Restauració i manteniment del refugi i el camí d’accés.

Fitxa

Finca d’Ariant

Manteniment de la finca per afavorir la colònia de voltor negre de Mallorca

Fitxa

Finca Can Toni

Acord per a la recuperació de l’activitat agrícola a la finca

Fitxa

Bunyola

Millorar de l’estat de la Comuna de Bunyola i la seva gestió

Fitxa

La Trapa

Manteniment de la finca en favor de la biodiversitat

Fitxa

Finca Agronatural

Programa de conservació ambiental de terres privades a menorca

Fitxa

S’Hostal

Recuperació d’una pedrera combinant art i patrimoni

Fitxa

Biniaraix

Projecte de col·laboració per a posar en valor el Barranc

Fitxa