Junta directiva


Darrera de la ICTIB hi ha hagut diversitat de persones que han contribuit en major o menor mesura, molts cops de manera desinteressada. Actualment aquesta és la formació del Consell Directiu:

 

Presidència: Núria Llabrés (Veterinaris sense Fronteres).

Vicepresidència: Miquel Camps (GOB Menorca).

Secretaria: Antoni Fontanet

Tresoreria: Antoni Coll (FVSM)

Vocals: Maria Suau (Fundació Deixalles), Macu Férriz (TAIB), Maribel Jiménez (Hort de sa Figuera), Ricardo Hurtig i Sebastián Trenado (AEN).

Contacte