Consell directiu


Darrera de la ICTIB hi ha hagut diversitat de persones que han contribuit en major o menor mesura, molts cops de manera desinteressada. Actualment aquesta és la formació del Consell Directiu:

 

Presidència: Núria Llabrés (Veterinaris sense Fronteres).

Vicepresidència: Miquel Camps (GOB Menorca).

Secretaria: Gemma Capdevila (IES Joan Alcover).

Tresoreria: Magdalena Vicens (Jardí Botànic de Sóller).

Vocals: Antoni Fontanet, Macu Férriz (TAIB), Evelyn Tewes (FVSM).

Contacte