Resum de les tasques realitzades durant el 2018

Durant l’any que hem deixat, s’han pogut invertir més esforços i, per tant, hem aconseguit fites importants, gràcies sobretot al suport rebut per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, que ens ha permès realitzar les següents tasques:

  • Inventari d’entitats i acords de custòdia de les Illes Balears. Al mes de maig es va fer arribar a tots els contactes de la ICTIB una fitxa a omplir sobre les entitats i els acords de custòdia existents, amb la intenció de recopilar informació per a poder elaborar un inventari que actualitzés les dades de l’últim, que va ser el 2011. A més, es varen realitzar entrevistes personals amb la majoria de les entitats que estan treballant en la custòdia del territori, per a poder recollir altra informació que no té cabuda a la fitxa. A principis de novembre es va publicar el resultat final d’aquesta tasca, el document del qual es pot consultar al següent enllaç: http://www.ictib.net/wp-content/uploads/2018/11/Inventari-cust%C3%B2dia-agraria_maquetaci%C3%B3_DEFINITIU.pdf
  • Formació a les entitats. Es va realitzar una jornada d’enfortiment dels agents implicats en la custòdia del territori, el passat 27 de setembre, al Centre Flassaders de Palma. Els temes que es varen tractar al llarg d’aquesta jornada sortien de les inquietuts que varen manifestar les persones de les entitats que s’havien entrevistat fin aleshores. Es pot consultar un resum de la jornada al següent ellaç: http://www.ictib.net/2018/10/01/resum-de-la-jornada-tecnica-del-27-de-setembre-de-2018/
  • Pàgina web. A principis d’octubre es a llançar una nova pàgina web de la ICTIB, on es pot consultar informació bàsica sobre la nostra xarxa i les entitats i iniciatives que la formen. Al llarg dels pròxims mesos hi anirem abocant tota la informació que falti i s’anirà penjant entrades sobre informació rellevant per a la custòdia a Balears. El web és públic ictib.net i qualsevol suggerència o informació que cregueu que es pot compartir, serà benvinguda.

Per altra banda, com ve essent habitual els últims anys, el Consorci de la Serra de Tramuntana ens ha subvencionat una jornada de difusió d’iniciatives de custòdia, la qual s’ha celebrat dijous 13 de desembre a Can Alcover. Un resum de la jornada el podeu consultar al següent enllaç: http://www.ictib.net/2018/12/20/2458/.

A part d’aquestes fites, al llarg de 2018 s’ha fet feina d’incidència política, pel que s’han mantingut diverses reunions amb les administracions per a avançar en el tema. Val la pena destacar que enguany per primera vegada ha sortit una convocatòria d’ajudes a iniciatives de custòdia del territori dins l’àmbit de la Serra de Tramuntana, promoguda pel Consorci.

D’altra banda, hi ha hagut una feina constant d’atenció i assessorament a persones i entitats que ens han contactat per diverses qüestions relacionades amb la custòdia.

Pel que fa la comunicació, a banda del llançament del nou web de la ICTIB i la publicació de diverses entrades, s’han dut endavant altres esforços per a donar a conèixer la custòdia i la nostra xarxa: dinamització dels comptes de la ICTIB a Facebook i a Twitter, notes de premsa, publicacions a premsa escrita, talls a la televisió autonòmica IB3 i participació a programes de ràdio.

El balanç de despeses per 2018 ha estat de 13.282 euros en total.

Ens plantegem el 2019 per a reforçar la implicació de la societat en la conservació a través de les diferents iniciatives de custòdia del territori, acompanyar i assessorar les entitats que treballen amb aquesta eina i, treballar per a la qualitat i consolidació dels projectes de custòdia que es desenvolupen a les Illes Balears.

 

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS