Es crea el Grup de Treball de Custòdia al Domini Públic

El 31 de març va tenir lloc la primera reunió d’aquest nou grup de treball, en la que hi varen participar una quinzena de persones de diversos àmbits relacionats amb la conservació i la gestió d’espais de domini públic com el litoral, la zona marina nacional, les zones humides i els espais fluvials. L’objectiu principal del grup és fer feina de manera plural i coordinada per donar forma a un document que sigui útil a l’hora de resoldre totes les qüestions entorn les iniciatives de custòdia en aquests àmbits.

En els últims temps hi ha hagut un increment de propostes i iniciatives en marxa que tenen lloc en aquests espais, de les quals moltes contemplen la custòdia del territori com una eina que podria ésser d’utilitat. El marc d’actuació a l’hora d’establir acords, però, no està del tot clar, donada la particularitat de que són espais de titularitat pública, on hi conflueixen diverses administracions i on no sempre estan clares les competències.

Així doncs, des de la ICTIB hem volgut aprofitar aquest creixent interès per a construir de manera conjunta un marc d’actuació o protocol que faciliti el desenvolupament de projectes de custòdia en aquests àmbits, especialment pel que fa el plantejament dels acords: qui hi ha de formar part, aspectes legals i jurídics, etc. i de les actuacions a realitzar: permisos, competències, etc.

A la reunió es varen definir les bases del grup i les passes a seguir per anar avançant. També es va definir la dinàmica de feina per a que tothom hi pugui participar, pel que es va crear un grup de correu i una carpeta compartida on hi són els documents de treball. La pròxima reunió tindrà lloc a mitjans d’estiu d’enguany.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS