TROBADA DE DINAMITZACIÓ DE LA XARXA DE LA ICTIB

Data: 28 de juny de 2022

Satisfacció dels membres després de la primera trobada de la Xarxa de la ICTIB per aquest any 2022. Dinamitzada per BAUMA i amb la participació de 14 entitats, es porta a terme a la finca pública de Raixa amb la finalitat d’optimitzar el treball en xarxa i la col·laboració entre entitats amb l’objectiu comú de tenir un major impacte en la protecció del medi ambient a Balears, intentant aprofundir entre tots en el plànol més bàsic del “per què estem aquí” i el “on volem arribar”. 

 • Benvinguda. La ICTIB obra la jornada, explicant com va sorgir l’entitat, qui és ara, els recursos amb què compta i els objectius 2022-2023. Explica la motivació de realitzar la jornada en qüestió i la subvenció de Caixa Colonya rebuda amb tal finalitat. Bauma, dinamitzador contractat per a la jornada, exposa l’agenda i els acords bàsics a mantenir durant aquesta.
 • Contacte personal: Dinàmica de presentació. Activitat de dinamització: Per parelles es realitza un retrat de l’altra persona sense mirar el paper i es complementa la descripció amb el nom de la persona, el nom de l’entitat i els seus objectius. Després en grup, es presenta al company/companya.
 • Pregunta de feedback per a la ICTIB.

A l’entrada de la sala, es deixa penjada una pregunta per a que els assistents vagin contestant en voler en post-its:

“Quines de les tasques, activitats, esdeveniments, etç que ja desenvolupa la ICTIB creus que cal seguir impulsant?”

RECULL DE RESPOSTES A LA PREGUNTA

 • Recerca/Impuls de finançament per a projectes de custòdia del territori de les entitats.
 • Facilitar el diàleg amb l’administració pública.
 • Fer d’enllaç, facilitació en l’estratègia de la custodia marina, fent feina amb entitats impulsores.
 • Major mobilització social.
 • Impulsar més esforços de sensibilització a la ciutadania.
 • La divulgació per els medis de comunicació.
 • Educació ambiental: arribar a la població en general.
 • El fer o promoure la col·laboració propietaris-entitats-centres escolars, per cuidar i preservar el territori.
 • Implicació i inclusió de finques agrícoles (ecològiques).
 • Cobrir les necessitats de les entitats posant-les en contacte entre elles.
 • Promoure la col·laboració entre entitats per impulsar iniciatives comunes.
 • Fer més activitats per fer xarxa entre entitats i posar projectes en comú.
 • Disposar de recursos per a us col·lectiu. Ex: informàtics.
 • Fer xarxa entre iniciatives i entitats.
 • Més coordinació entre entitats.
 • Informació, assessorament a les entitats, més comunicació interna. Grups de treball.
 • Detectar necessitats i recursos. Part 1: Preparació individual. Individualment, com a exercici de preparació per a la dinàmica següent, dediquem 20 minuts a pensar en el/s projecte/s de custòdia que desenvolupa la nostra entitat i tractem d’identificar els principals aspectes que ens suposen un repte. Deixem constància de les estratègies que ja s’han provat, amb o sense èxit.
 • Detectar necessitats i recursos. Part 2: Troika consulting. Mitjançant una dinàmica de “troika consulting”, en grups de 3 persones. Es realitza una escolta activa dels reptes del primer participant i la resta aporta després el seu feedback. Per tal de deixar assolir el paper de consultor als tres membres del grup, es realitzen tres rondes de 10 minuts cada una.
 • Detectar necessitats i recursos. Part 3: Exposició. Exposició grupal de la troika consulting. Comentem els diferents pòsters per aportar noves idees o recursos que creiem adients.
 • Què volem? Què necessitem?

–   Divulgació de la Custòdia del Territori:

 • Fer arribar el concepte a la ciutadania i agents socials.
 • Introduir publicitat o continguts en mitjans.

–  Ampliar la Custòdia del Territori a altres sistemes:

 • Marins.
 • Educatius.

–  Treball amb les administracions públiques:

 • Compartir estratègies per treballar amb les administracions públiques.
 • Convidar les administracions públiques a les trobades.
 • Fer pressió política amb un programa conjunt. Falta aposta política per la Custòdia del Territori.

–  Millora de les possibilitats de finançament:

 • Demanda d’existència d’ajuts per a iniciatives de Custòdia del Territori per a les Illes Balears.
 • Recerca de noves línies de finançament privat o de fora de la comunitat autònoma.

–  Compartir formació i recursos:

 • Disposar d’eines i recursos comuns (gestoria, programa de gestió comptable, etc).
 • Formació sobre com desenvolupar el teu projecte.

–  Millora de les dinàmiques en relació al voluntariat:

 • Divulgació conjunta de cara al voluntariat a través formulari per filtrar opcions de voluntariat “Escull el teu voluntariat”.
 • Augmentar la base social de les entitats via serveis socials.
 • Treballar per adaptar la documentació del voluntariat al voluntariat ambiental (amb la PLAVIB i el Portal del voluntariat de la UIB).

–  Millora del treball en xarxa:

 • Creació d’un entorn de col·laboració conjunt (agenda i calendari, llista de correu, missatgeria instantània, arxius).
 • Més relació entre entitats. Mediació activa de la ICTIB que coneix totes les entitats per a promoure la col·laboració.
 • Fer trobades periòdiques online per fer treball en xarxa.
 • Incloure activament les entitats d’altres illes.
 • Conversa grupal: aprendre de la sessió

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS