Els estudiants s’impliquen en la gestió de la Comuna de Bunyola

L’any 2018 es va signar un acord de custòdia a tres bandes, entre l’IES Joan Alcover, l’Ajuntament de Bunyola i el GOB Mallorca, amb l’objectiu de dur a terme actuacions de millora i manteniment de la finca pública de la Comuna de Bunyola, a Mallorca. Aquesta iniciativa va suposar una innovació en l’àmbit de la custòdia a Balears, ja que s’hi implicava per primer cop a l’alumnat en la conservació d’un espai.

L’impuls de la iniciativa va sorgir de l’experiència prèvia de l’alumnat i el professorat al programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana (APS), promogut pel Consell de Mallorca. A partir dels bons resultats obtinguts quant a l’experència per a l’alumnat, al mateix poble de Bunyola, des del professorat de l’IES Joan Alcover es va pensar en com anar més enllà. Per aquesta raó es va considerar que la custòdia del territori podia ser una eina adient per a crear un marc estable de col·laboració amb un espai i establir-ne un canal de participació per la comunitat educativa a llarg termini. Així, un cop contactats els agents interessants i després de moltes reunions i conversacions amb unes i altres, es va aconseguir establir i signar l’acord de custòdia que formalitzaba aquesta relació en favor de la Comuna de Bunyola.

Dins les línies de feina que s’hi van establir en el marc de l’acord, i en funció de les necessitats de la Comuna i les possibilitats d’acció del centre educatiu, hi figuren per una banda, l’estudi dels usos de la Comuna i, per l’altra, accions puntuals de millora de l’espai. Mentre que aquestes últimes responen a necessitats especíques que ja s’han identificat, l’estudi d’usos pretén caratcteritzar les diferents activitats que hi tenen lloc i el tipus d’usuaris que les duen a terme, així com els impactes presents i potencials i possibles solucions als problemes que s’hi deriven. Per tant, es tracta d’un projecte a desenvolupar-se en diferents fases al llarg dels anys i que pot arribar a aportar informació valuosa per a la Comuna.

La iniciativa la duen a terme els i les alumnes de 3er d’ESO de l’institut i l’equip educatiu hi participa a diferents nivells, provant d’integrar el projecte a la programació del centre. Al llarg del curs 2018-2019, per exemple, hi han participat 6 departaments, cadascun aportant des de les seves competències. Pel que fa l’alumnat, hi han participat més de 100 nois i noies, tant a l’institut com a les 8 sortides de camp que han fet. Les tasques realitzades han estat diverses, amb resultats molt útils per a l’espai.

D’aquesta manera, al llarg del curs s’ha iniciat l‘estudi d’usos de l’espai, pel que els alumnes han elaborat una enquesta que han traduit a diversos idiomes, per després anar al camp a posar-la en pràctica. Gràcies a aquesta feina, se sap un poc més de les activitats que hi tenen lloc i del tipus d’usuaris. Paral·lelament han realitzat un estudi dels impactes de les activitats físiques al medi natural, identificant els mateixos al terreny i pensant en possibles solucions: erosió del sòl, danys a la vegetació a causa de les dreceres, compactació del sòl, aixamplament dels camins, etc.

Altres tasques que han dut a terme han estat la neteja de fems acumulats en un abocador, que va dur tot un matí i que els va permetre ser conscients de la quantitat i diversitat de coses que la gent pot arribar a llançar en un espai natural; varen arreplegar fins a 30 bosses. També es van preparar i col·locar manualment unes trampes caseres per a capturar banyarriquer, un escarabat que fa malbé les alzines i que es prova de controlar amb aquest mètode a altres bandes de la Serra. Finalment, es va demanar a l’alumnat la creació de vídeos sobre bones pràctiques a la muntanya en llengua anglesa, per a que treballessin diverses competències alhora; varen posar la seva creativitat al servei d’aquesta tasca i gràcies a això en varen sortir ingenioses peces audiovisuals que posaven de manifest quines són les bones i males pràctiques de les persones quan visiten un espai natural i amb el medi ambient en general.

De cara el futur, la iniciativa té intenció de seguir amb la feina i inclús afegir algunes activitats, com una jornada de voluntariat anual, al manco, que impliqui tot el centre educatiu i les famílies de l’alumnat. Sigui com sigui, es tracta d’una experiència molt positiva, tant per a l’institut com per a la Comuna, un bon exemple del potencial que té l’aliança entre l’ensenyança i la custòdia del territori per a recuperar i conservar els espais naturals.

Podeu trobar més informació seguint aquest enllaç.

CLIP DE LA INICIATIVA

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS