PEDRERES DE S´HOSTAL, LÍTHICA

S´Hostal és un recinte de pedreres de marès situat a 1 Km del nucli urbà de Ciutadella, a l´est
de l´illa de Menorca. El 1994, un cop finalitzada l´activitat extractiva, l´associació Líthica va
llogar aquest espai per salvar-lo de ser oblidat i abandonat davall de munts de runam. Es va
fer un esforç enorme en treure les tones de runa que hi havia a moltes de les pedreres i a
partir d’aquí es va a anar intervenint en cadascuna d’elles per a recuperar-les i donar-les un
nou ús acord amb la seva vocació paisatgística.

La labor de Líthica consisteix en rescatar aquestes pedreres i donar-les nova vida amb
intervencions que fomenten la seva essència de laberint i de jardí.
Les pedreres de s´Hostal es caracteritzen pel contrast i la dualitat constants. En elles hi
conviuen, d´una banda, un paisatge resultat de l´extracció mecànica, de grans dimensions i
cúbica geometria, i, per l´altra, antigues pedreres d´extracció manual, autèntic laberint de
pedra i vegetació, on regnen les formes orgàniques i la varietat d´espais.

A s’Hostal trobem doncs multitud d’espais que es van des de l’enorme laberint de blocs de
marès fins els jardins amb multitud de formes i composicions, bàsicament amb plantes
autòctones però també amb altres espècies de tipus ornamental o medicinal.

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS