PRESENTACIÓ 

Mailchimp “Com crear butletins de notícies”, per Macu Férriz.

GRAVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ