PRESENTEM AL CONSELLER ELS RESULTATS DE L’INVENTARI D’INICIATIVES DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Ahir dia 21 de novembre ens vàrem reunir amb el Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i el Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat, per a presentar-los els resultats destacats del II Inventari d’Iniciatives de Custòdia del Territori a les Illes Balears, elaborat enguany gràcies al suport de la mateixa Conselleria. La presidenta de la ICTIB, Núria Llabrés, va exposar els resultats per donar una idea de l’estat actual de la Custòdia a les Balears. El primer inventari es va fer el 2011 i des d’aleshores no s’havia torna a fer l’esforç, pel que podem dir que aquesta feina era ben necessària.

Les dades resultants són encoratjadores: a les Balears hi ha 108 acords de custòdia vigents que suposen un total de 9.919,59 hectàrees. Ambues dades suposen un increment respecte l’inventari de 2011, del 74% i eñ 72% respectivament. Hi han participat 19 entitats, de les quals 13 tenen acords signats. Els últims 10 anys el nombre d’acords ha anat creixent d’una manera constant i el 2018 ha estat l’any que més acords s’han signat, un total de 10. També ha crescut el nombre d’entitats participants, de les quals 7 s’estrenen amb acords a l’inventari.

El 95% dels acords són a terrenys privats, el que reforça la idea que la custòdia és una eina molt útil a l’hora de promoure la gestió dels espais sota responsabilitat particular. Hem de dir que un 83% dels acords són total o parcialment dins espais sota al menys una figura de protecció i que el 56% ho són dins la Xarxa Natura 2000, el que dona a entendre que la custòdia contribueix de manera importan a dinamitzar la gestió activa a espais protegits (aquestes dades pertanyen al 40% dels acords, ja que de la resta no es varen aconseguir a temps).

Els valors principals que es pretenen mantenir amb aquests acords són majoritàriament el hàbitats d’interès comunitari, el paisatge i en concret els hàbitats prioritaris, així com també les espècies d’aus incloses als annexos de la Directiva Aus o espècies de flora de la’annex II de la Directiva Habitats. Respecte els objectius principals dels acords, predomina la conservació d’espècies de fauna, seguit del manteniment de la gestió tradicional del territori, la promoció de l’aprofitament sostenible dels recursos i la restauració i resuperació d’hàbitats.

Els resultats presentats varen interessar molt al Conseller i Director, els quals varen manifestar a seva intenció de seguir donant suport a la custòdia a través de la ICTIB, per a continuar dinamitzant i consolidant les iniciatives  i entitats de custòdia, tant les que estan en marxa com les que començaran. Des de la ICTIB valaorem molt aquesta tasca i vàrem mostrar el nostre agraïment pel suport rebut des del Govern.

Aquí podeu consultar l’inventari complet.

 

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS