NOU ACORD DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI A MALLORCA

El dia 10 d’octubre de 2018 s’ha signat un acord de Custòdia del Territori entre l’Ajuntament de Bunyola, l’IES Joan Alcover i el GOB-Mallorca, després de mesos de reunions entre les diferents parts. L’acord se centra en la gestió de la Comuna de Bunyola, un espai de 8.414 ha on conflueixen biodiversitat, tradicions i usos de caràcter lúdic. Els alumnes de l’IES Joan Alcover prepararan diverses activitats que contribueixin a millorar tant l’estat de la Comuna com la seva gestió, amb el suport tècnic del GOB Mallorca i la facilitació i promoció del propi Ajuntament.

Aquesta col·laboració neix a les passades Jornades de Custòdia organitzades per la ICTIB (Raixa, desembre 2017), amb el support del Consell de Mallorca. És una satisfacció veure com els esforços que es fan, per petits que siguin, donen bons fruits.

Esperem que aquest nou acord sigui una eina útil per a la sensibilització de nins, nines i joves ver el medi natural, que promogui la seva capacitat d’implicació i que, alhora, ajudi a donar sortida a les necessitats actuals de la Comuna de Bunyola.

Feicitats!

http://www.ajbunyola.net/noticies/noticia.ct.html?tIte=conveni-de-custodia-del-territori&cIte=80693

Click to access comuna.pdf

Jornades anuals 2017

 

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS