La Xarxa de Finques Agronaturals promogudes pel GOB Menorca

Cada dia som més conscients de la importància de l’agricultura en la preservació del medi ambient, de la gran influència que hi exerceix, fins el punt que pot ser la seva gran enemiga o una perfecta aliada. De fet, un terreny amb activitat agrària es considera un ecosistema en sí mateix, que es defineix com agroecosistema, el qual es pot trobar en bon estat, amb els processos que el sostenen en bon funcionament, o pot estar malmès, desconnectat d’aquests processos i depenent de l’acció humana per tirar endavant: fertilitzants, pesticides, maquinària, etc.

Al GOB Menorca ho saben des de fa molts anys, al manco des que varen posar en marxa la iniciativa “Xarxa de finques agronaturals de Menorca”, que consisteix en un programa de conservació ambiental de terres privades a través del maneig agrari responsable. L’objectiu principal del programa es mantenir i potenciar el paisatge tradicional menorquí de mosaic mediterrani agroforestal, és a dir, una tesel·la composada per parcel·les de bosc, matollar i camps de pastura o conreu, en el que la biodiversitat de la Mediterrània ha assolit la importància que té. Així, es pretén evitar per una banda l’abandonament de terres agrícoles i, per una altra banda, les males pràctiques que juguen en contra de la biodiversitat.

L’experiència de custòdia agrària s’ha materialitzat mitjançant acords de bones pràctiques agràries sostenibles. Aquests acords voluntaris entre pagesos i el GOB, recullen un seguit de mesures elegides mitjançant la participació dels propis pagesos, ecologistes, tècnics i voluntaris que aporten un doble benefici, d’una banda per al pagès i de l’altra per al paisatge i biodiversitat de Menorca. L’acord de custòdia sorgeix després de suficients converses amb cada explotació i de constatar que es comparteix una visió del futur que volem aconseguir. És un pacte d’ajuda mutua, on s’acorda un pla de mesures i on cada part intenta posar-hi el millor de cada moment.

A canvi d’aquests compromisos, el GOB ofereix als pagesos assessorament tècnic, organitza jornades de voluntariat, promou els productes derivats d’aquestes finques a l’Agrobotiga i en fires, ofereix formació i intercanvi d’experiències i obre la possibilitat a nous sistemes de comercialització, entre d’altres. Al llarg dels anys de recorregut de la iniciativa, es pot dir que els serveis ambientals que proporcionen les finques incloses es tradueixen en un valuós reconeixement social, amb productes diferenciats que la societat menorquina identifica i aprecia, el que és essencial per mantenir l’activitat agrària.

Actualment hi ha 25 finques amb acords signats dins d’aquest programa, que sumen unes 1.800 hectàrees. La iniciativa ha madurat i assolit molts dels seus objectius, pel que actualment es troba en procés de donar una passa més enllà. Des de fa un parell d’anys s’hi desenvolupa un estudi d’indicadors dels beneficis ambientals d’aquestes pràctiques, de manera que es puguin obtenir dades que posin de manifest com la biodiversitat es beneficia de les bones pràctiques. A l’estudi hi participen persones expertes en diversos grups de fauna i flora, que han seleccionat les espècies que serveixen d’indicadors de qualitat de l’agroecosistema, així com també persones voluntàries que duen a terme el seguiment dels indicadors, visitant les finques seleccionades per l’estudi dues vegades a l’any.

A part dels beneficis ambientals i econòmics d’aquesta iniciativa, s’ha de destacar la notable capacitat de mobilització social que s’ha desplegat, ja que ha estat necessari consolidar moltes aliances entre diversos agents, no només els/les agricultors/res, sinó també administracions, voluntaris o consumidors, i se n’ha pogut fomentar la corresponsabilitat entres tots i totes per tenir cura del territori de l’illa i del benestar comú.

Si vols participar d’aquesta iniciativa, pots contactar amb el GOB Menorca al coreu: custodia@gobmenorca.com

Aquí teniu un enllaç amb més informació i un tríptic sobre el tema. També una interessant publicació de 2018 anomenada “Resiliència climàtica en la gestió agrària“.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS