Empreses i biodiversitat a Balears: una trobada per construir aliances pel territori

Celebrem les primeres jornades sobre RSE a través d’estratègies de custòdia del territori a l’illa de Mallorca.

En els últims anys, estem veient com la gestió i la preocupació de les empreses per la conservació de l’entorn i els valors culturals està adquirint una major rellevància. La manca de recursos públics i l’interès del sector privat per participar en la vida pública i aportar valor social, estan donant lloc a projectes de col·laboració entre empreses i entitats del tercer sector dins del marc d’estratègies de RSE (Responsabilitat Social Empresarial). D’aquesta manera, la RSE es pot definir com el compromís que adquireixen les empreses amb la conservació dels recursos i béns públics a través del qual es poden obtenir resultats amb impactes molt positius en l’àmbit de medi ambient i la cultura.

Així doncs, la RSE ofereix una oportunitat  molt eficaç per fomentar la participació del sector privat en projectes liderats per ONG, el que pot donar resposta a la creixent demanda de les administracions, de la societat i dels propis accionistes o clients, sobre la responsabilitat de les empreses en la conservació del patrimoni natural i cultural dels nostres territoris. Això a més afavoreix que el teixit empresarial es sumi a l’acompliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proclamats per les Nacions Unides, els quals persegueixen la igualtat entre les persones, la protecció del planeta i la prosperitat equitativa de les nacions.

Precisament amb el propòsit d’explorar les possibles col·laboracions entre el món empresarial i el de la conservació, la Iniciativa de Custòdia del Territori de les Illes Balears (ICTIB) va organitzar el passat 30 de juliol la Primera Jornada Tècnica Balear sobre “Empreses i Biodiversitat: Aliances pel territori”. En concret, la jornada va servir per xerrar sobre les diverses aliances entre petites i mitjanes empreses locals, de fort arrelament amb la tradició i el territori local, i associacions i/o projectes de conservació a través d’estratègies de custòdia.

La trobada, que va ser impulsada i coordinada per la ICTIB i va comptar amb el suport de la Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte Local, del Consell de Mallorca, va tenir lloc de forma virtual a causa de les restriccions provocades per la COVID-19 i es va dividir en dues parts principals:

Part I: Experiències inspiradores

Representants de diverses institucions sense ànim de lucre van poder explicar les seves experiències i exposar casos inspiradors de RSC i projectes de conservació de la natura. Així, per exemple, Sergio Gallego de la Fundació Lurgaia, va comptar com la Fundació recupera i conserva ecosistemes de bosc autòcton gràcies a socis i voluntaris, però també a l’ajuda d’empreses i cooperatives que operen a nivell local.

Anna Moragas, de l’organització Worldcoo, va explicar com a través de les noves tecnologies, super i hipermercats faciliten el “arrodoniment solidari” en què els propis clients financen projectes d’ONG tant socials com ambientals.

Per acabar aquesta primera part, Amanda de el Río va exposar com la Fundación Global Nature treballa diverses línies de col·laboració amb empreses, des del patrocini de projectes o l’oferta d’accions en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa, fins a la integració de la biodiversitat en la gestió empresarial.

Al llarg d’aquestes tres ponències, hi va haver lloc per als comentaris i preguntes, el que va originar una sèrie de reflexions que van girar principalment al voltant de com generar interès entre el món empresarial per crear aliances de custòdia del territori. Així, per exemple, es va abordar el paper facilitador que poden tenir les administracions per arribar a les empreses, o es van posar sobre la taula els possibles reptes mediambientals locals que puguin ser més interessants per cercar suport privat.


Un exemple d’aliances és el projecte A Casa for Birds entre LOEWE i la Fundació Global Nature (FGN), en el qual es creen hàbitats seminaturals per a espècies silvestres en perill d’extinció“.

Fundació Global Nature

Part II: Dinàmica de grup

En una segona part es va organitzar una dinàmica de grup en què, primerament, es van identificar les línies de treball per fomentar la col·laboració entre empreses i entitats de custòdia. Partint d’una “pluja d’idees” per després donar forma als aspectes suggerits, es van arribar a formular els següents accions:

 1. Definir el tipus d’empresa més afí a col·laborar i recollir-les en un llistat.
 2. Identificar i/o donar forma a projectes atractius per a les empreses.
 3. Establir un codi ètic per a l’entitat en base a possibles col·laboracions amb empreses.
 4. Conèixer fórmules de col·laboració que poden ser adequades.
 5. Conèixer el llenguatge empresarial.
 6. Treballar en els beneficis que poden tenir les empreses que col·laboren; maneres de treballar la seva confiança.
 7. Establir aliances amb l’administració per treballar amb empreses.
 8. Treballar en xarxa: compartir coneixements, habilitats, èxits, etc.

Per acabar, es va fer un balanç de prioritats entre els temes identificats, de manera que ajudés a dissenyar una primera proposta de treball per als propers mesos:

 • Sol·licitar i compartir el codi ètic de les entitats (que ja tinguin) per ajudar a orientar el treball de les que vulguin elaborar.
 • Organitzar una taula de treball o similar per poder treballar les formes de col·laboració possibles entre empreses i entitats ambientals de les Balears.
 • Assessorar i encoratjar les entitats perquè donin forma als proyectosque vulguin presentar a empreses. L’objectiu final seria disposar d’un banc de projectes de custòdia.
 • Des de la ICTIB es liderarà aquesta tasca, comptant també amb els coneixements, experiència i habilitats de les persones que componen la xarxa.

A partir d’aquí, la maquinària s’ha posat en marxa. L’objectiu és seguir treballant amb petites i mitjanes empreses de les Balears perquè col·laborin amb associacions i/o projectes de conservació a través de la custòdia del territori, per un futur més sostenible dels recursos naturals, culturals i socials que acull l’illa de Mallorca.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS