Empreses i custòdia del territori: les infografies que expliquen les aliances per la sostenibilitat social i ambiental

En la línia de treball sobe “Empreses i Biodiversitat”, des de la ICTIB llancem dues infografies que tracten aspectes clau d’aquesta possible aliança. Per una banda, una infografia se centra en els beneficis que poden obtenir tant les empreses com les ONG o els seus projectes; la segona està enfocada en les fórmules que es poden seguir per a establir aquesta col·laboració. Abans, però, una breu reflexió sobre la custòdia del territori en concret.

¿Per què la Custòdia del Territori en empreses?

La Custòdia de Territori és un conjunt d’estratègies que pretenen implicar propietaris i usuaris d’un territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics, promovent acords i mecanismes de col·laboració entre propietaris, entitats de custòdia (ONG, associacions, etc.) i altres agents públics i privats.

D’entre les raons que hi ha per a que les empreses s’impliquin en iniciatives de custòdia, podem destacar que les empreses són els principals agents que utilitzen el territori i els seus recursos i, per tant, és essencial que vagin cap a la sostenibilitat social i ambiental; d’altra banda, gràcies a la seva vocació de col·laboració, la custòdia del territori es pot convertir en una important font de sinergies entre empreses, administracions públiques i organitzacions mediambientals.

Els beneficis de la col·laboració entre empreses i entitats de conservació.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Captura-de-pantalla-2021-08-25-a-las-10.17.13-1024x610.png
Descarrega inf. 1

Les aliances entre empreses i ONG de conservació són del tipus “win-win-win”, és a dir, que hi poden sortir guanyant tant les empreses com les ONG i els seus projectes, així com també la societat en general gràcies a la contribució positiva que es pot fer pel compliment de diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Pel que fa els beneficis que obtindrien les empreses, podem destacar millores com l’augment del valor afegit dels seus productes i/o serveis, la contribució a diferenciar aquests productes de la resta del mercat, l’increment de l’eficiència en les seves accions relacionades amb el medi natural o l’adquisició de prestigi i reconeixement social.

Les ONG per la seva banda, poden obtenir major èxit en la consecució dels seus objectius de conservació, obrir noves línies de treball sobre les quals actuar i noves oportunitats de generar impactes positius al territori, rebre major projecció i visibilitat de les seves accions al territori o aconseguir accedir a noves fonts de finançament i suport per les seves iniciatives.

¿Com teixim aquestes aliances transformadores?

Descarrega inf. 2

Existeixen diverses fórmules de col·laboració entre l’àmbit empresarial i el de la conservació. A Balears, comptem amb una xarxa d’entitats de custòdia, la ICTIB, que posa a disposició de les empreses un ampli ventall d’iniciatives de conservació de valors del territori com el patrimoni etnològic, les espècies amenaçades, hàbitats d’interès, paisatges emblemàtics, la biodiversitat agrària, la millora d’espais fluvials, la custòdia marina, etc.

Aquestes són les principals maneres per donar forma a aquestes aliances:

  • Donant suport econòmic i/o en espècies a les iniciatives de custòdia, ja sigui de forma puntual com periòdica, o a través de donacions, quotes de socis, premis, etc.
  • Organitzant actuacions de voluntariat corporatiu en indrets en custòdia.
  • Invertint en productes elaborats en finques on s’hi desenvolupa un acord de custòdia i, per tant, on hi ha una gestió per a la conservació del territori. També inclou serveis de lleure o aprenentatge.
  • Promovent la participació ciutadana en la custòdia del territori. Per exemple, promoure des de l’empresa que els seus clients hi participin arrodonint les factures, com pot ser la de la compra o la del gas.
  • Arribant a acords amb entitats de custòdia per cedir la gestió d’espais en propietat.
  • Creant ‘Reserves Naturals d’Empresa’ a espais en propietat, participant directa i activament en la protecció i el manteniment de la diversitat biològica i del paisatge.
  • Oferint assessorament i suport empresarial en àmbits com la gestió, el màrqueting, la comunicació i el finançament a les entitats de custòdia.

La producció de les infografies compta amb el suport de la Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte Local, del Consell de Mallorca.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS