Per què un inventari?


Els inventaris d’acords i entitats de custòdia se solen fer de forma periòdica en qualitat de seguiment, el que ens permet tenir una idea de com evoluciona la custòdia del territori al llarg del temps. A les Balears se’n va fer un el 2011 i des d’aleshores no hi ha hagut cap altre.

Enguany estem fent feina a la ICTIB per a completar un inventari que reflecteixi la situació actual de la custòdia del territori a les Balears. Esperem que hi participin el major nombre possible d’entitats i per això estem fent un esforç especial. D’una banda, estem entrevistant les entitats sòcies de la ICTIB, tant les que ho són de forma activa com les que han quedat en silenci els últims anys; d’altra banda, estem fent un esforç per a identificar projectes i entitats que puguin estar relacionades amb la custòdia del territori i encara no coneguem.

A l’estat espanyol s’han realitzat diversos inventaris fins a la data, inclòs el de 2017 que es va publicar a mitjans de 2018. Els últims anys se n’encarrega la Plataforma de Custodia del Territorio, de la Fundación Biodiversidad, la qual contacta amb les diverses xarxes de les comunitats autònomes per a que els proporcionin les dades de les seves entitats associades.

L’inventari de la ICTIB el 2018 és una tasca important tant per a organitzar les passes a donar a els nostres illes a l’àmbit de la Custòdia com per a poder alimentar l’inventari nacional, reflex de totes les iniciatives en marxa i mida de la força que esà prenent l’eina de la custòdia a l’estat espanyol.

Al següent apartat trobareu la fitxa per omplir si voleu participar a l’inventari ICTIB 2018. La podeu enviar un cop omplerta a la següent adreça de correu electrònic:

secretariaictib@gmail.com