Uns acords ben dolços: APAEMA fomenta l’apicultura ecològica a Mallorca

A l’any 2015 l’Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca – APAEMA – va posar en marxa una iniciativa per a fomentar l’activitat apícola en ecològic a l’illa, amb la idea de cercar finques en les que els seus apicultors poguessin ubicar els apiaris. Es tracta d’una activitat molt valorada pel baix impacte que potencialment té sobre el medi i les sinèrgies positives que poden sorgir amb altres activitats agràries i amb la biodiversitat de l’entorn.

El fet, però, és que no és fàcil trobar espais en els que es pugui fer apicultura ecològica certificada a Mallorca, ja que els requeriments de distància a altres finques en producció convencional compliquen la feina: es necessita un espai ecològic de 3 km de radi per assegurar que les abelles visiten flors lliures de pesticides. En aquest context, es va pensar en finques de gran valor natural i paisatgístic, prou grans i aïllades com per poder acollir una producció en ecològic. Per aquesta raó es va cercar la col·laboració amb finques públiques, moltes de les quals reuneixen aquestes característiques.

Així, es va aconseguir un primer acord amb la finca de Son Real, al terme municipal de Santa Margalida, i més tard es varen sumar altres com Galatzó, a Calvià, i finalment Planícia, a Estellencs, la superfície de les quals suma més de 2000 hectàrees. La col·laboració amb aquestes finques es vehicula a través d’un conveni entre APAEMA i les diferents administracions responsables, gràcies al qual els apicultors associats hi poden ubicar apiaris després de passar un procés de selecció i signar unes garanties.

Els acords són d’un any de durada, prorrogables, i fixen un protocol d’actuació de l’activitat apícola en qüestió, per respectar en tot moment el valor natural i patrimonial de la finca, sense afectar per a res l’accés habitual de part de la població en general. D’entre les condicions de l’acord, s’inclouen, per exemple, un nombre màxim de caseres, la correcta senyalització de l’apiari, limitacions en l’ús del fumador, la creació d’una franja de seguretat al voltant de l’apiari o la vigència d’una assegurança de responsabilitat civil.

Altres compromisos que adquireixen els apicultors signants de l’acord són la impartició al menys d’un taller a l’any per als visitants de la finca i la entrega d’una memòria anual, en la que es recullen els resultats de l’experiència i el compliment dels requisits establerts, així com d’altres aspectes com l’anàlisi de la potencialitat d’una apiari a una finca pública, els possibles temes a millorar, etc.

Després dels primers anys de recorregut s’han obtingut bons resultats. És cert que la producció no és molt alta respecte els estàndards habituals, ja que aquestes finques són pràcticament silvestres, amb terres poc fèrtils i per tant molt poca agricultura. Això vol dir que les abelles depenen molt de la climatologia, sobretot de la pluja, sense la qual les plantes no tenen humitat a les seves arrels i no segreguen prou nèctar que oferir a les seves flors. Si l’any és dolent, sempre queda la satisfacció de tenir un apiari que contribueix a mantenir la biodiversitat a una finca emblemàtica de Mallorca.

Això sí, la mel que s’obté posseeix unes característiques organolèptiques excepcionals, fet que s’ha valorat tant a les Balears com més enllà de les nostres fronteres. L’any 2016 la mel que surt d’aquestes finques va obtenir el guardó de producte ecològic de l’any a la Fira d’Agricultura Ecològica organitzada per APAEMA; d’altra banda, la mel obtinguda a Son Real va guanyar la medalla d’or al concurs internacional de mels ecològiques més prestigiós del món, “Biolmiel”, celebrat a Itàlia l’any 2018.

En relació a la formació, els tallers d’apicultura que s’organitzen s’omplen amb rapidesa i sempre queda una llarga llista d’espera, donat que es fan grups reduïts perquè s’ha de ser prudents a l’hora d’explicar el món de les abelles observant una casera oberta, en el que és un espai molt reduït. També se celebren tasts de mels amb els productes d’aquestes finques, els quals també desperten molt la curiositat de la gent.

Finalment, val a dir que des d’APAEMA també s’impulsa l’apicultura en ecològic a finques privades més petites, encara que tingui més complicada la certificació per les raons abans exposades. Periòdicament es fa una cerca de finques inscrites en agricultura ecològica per a que els més de 70 socis apicultors d’APAEMA, que fan un maneig ecològic de les seves caseres, les hi puguin ubicar. La mel que en surt no es pot certificar en ecològic però es minimitza el risc de contaminació, a més que resulta ser un benefici per a la finca perquè ajuda en la pol·linització dels seus cultius. A més, la producció de mel és més elevada, sobretot a finques en regadiu, i s’obté igualment un producte de qualitat que es ven molt bé.

Tant de bo aquesta experiència pugui seguir creixent, tant a finques públiques com a privades, per a que s’extenguin els beneficis de la pràctica apicola en ecològic per a la biodiversitat i el paisatge de tota l’illa.

Web APAEMA: www.apaema.net Web de Caramel: melcaramel.com Fotografies: Tarek Serraj

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS