“Sembrant salut”, horts pel benestar de les persones

El 2008 Creu Roja Balears va iniciar una línia de feina per impulsar la creació d’horts ecosocials a terrenys en desús, a través de la signatura de convenis amb els seus propietaris. La finalitat primera d’aquests horts socials és millorar la vida de les persones usuàries, que pertanyen a col·lectius vulnerables i troben a la feina de l’hort una activitat terapèutica. Així, l’experiència promou el benestar físic, psicològic i social dels usuaris.

Actualment s’hi inlouen dins aquesta iniciativa tres terrenys als voltants de Palma, a Mallorca, i un a Maó, Menorca, que entre tots sumen uns 1.500 m2. De l’activitat agrícola que hi té lloc se’n beneficien directament una vintena de persones. Les parcel·les són d’ús individual i/o familiar, però també n’hi ha de comunitàries.

Les persones usuàries dels horts tenen perfils molt diversos: persones majors, persones amb malaties cròniques, parats de llarga durada, persones amb situacions familiars complicades, persones amb vulnerabilitat econòmica, entre d’altres. Cadascun d’aquests perfils té unes necessitats determinades i unes activitats que poden ser més adequades per potenciar el seu benestar, ja sigui exercici físic, contacte social, establiment de rutina, separació d’entorns socials tòxics, integració familiar, etc. Els horts proporcionen a cadascú el què necessita.

Per altra banda, aquesta activitat contribueix a la millora del paisatge periurbà, convertint espais en desús en horts on es practica l’agricultura ecològica, el que afavoreix també la biodiversitat. Als horts s’hi promou també el reciclatge de materials amb els que es construeixen bancs, taules, composteres, etc. Altre aspecte que la iniciativa contempla és l’ús de varietats locals, emprant les llavors que proporcionen iniciatives com les de l’Associació de Varietats Locals de Mallorca.

D’altra banda, en aquests espais hi tenen lloc tallers de formació, impartits per diferents professionals o experts reconeguts en les matèries. En relació amb la formació i la sensibilització, el 2019 s’han afegit dues línies de feina més: la creació d’un grup de voluntaris de Creu Roja experts en horts, que fa asesorament presencial i a distància; i també un projecte conjunt amb l’institut Son Pacs de Palma, el qual promou visites als horts per part de l’alumnat en les que els propis beneficiaris ensenyen a nins i joves les tècniques hortícoles.

Avui en dia la iniciativa està finançada únicament amb fons propis de Creu Roja, tot i que les diferents entitats col·laboren aportant l’espai i alguns recursos bàsics, com per exemple aigua i alguna maquinària. La demanda d’usuaris per aquest tipus d’activitat és alta i també van sorgint ofertes de cessió per part de propietaris d’altres espais, però ara per ara no es vol fer créixer la iniciativa mentre no hi hagi un finançament específic que permeti el seu correcte desenvolupament.

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS