Respectar i mantenir la pedra en sec

L’Associació “Més que Pedra” va ser creada el 2013 a Santa Maria del Camí, Mallorca, amb l’objectiu de difondre el coneixement de l’ofici, la tècnica i els paisatges de la pedra en sec a través d’accions de conservació en espais d’ús public i amb la participació de la gent. L’entitat està integrada tant per professionals de la pedra com per gent de diferents disciplines professionals (arqueologia, geologia, ensenyament, etc.) interessades pel tema.

La filosofia de Més que Pedra es basa en considerar els paisatges de la pedra en sec com un llegat comú o una herència pública que cal conservar potenciant els seus usos i valors. Per tant, les seves accions van orientades a fomentar tant la dimensió de l’apenentatge i el descobriment, com la de la implicació i la participació col·lectiva en el seu manteniment.

Des dels seus incicis, han organitzat una trentena d’accions entre cursos i tallers de pedra en sec pel públic en general, tallers específics per a joves, jornades de voluntariat, xerrades i tallers a centres educatius, axií com dos camps internacionals. Les seves fonts de finançament són les quotes dels socis, alguns acords amb ajuntaments i les convocatòries d’ajudes públiques o privades.

Varen comencar la seva tasca a la finca de Son Pou, a la vall de Coanegra, realitzant diferents tallers de restauració de marges annexes al camí públic, gràcies a acords verbals establerts amb l’ajuntament i la propietat de l’espai. El 2016 varen traslladar la seva activitat a la la finca pública de Ca Ses Monjes, també a la Vall de Coanegra, adquirida pel consistori aquell mateix any; allà hi realitzen des d’aleshores tallers de restauració de marges.

A Ca Ses Monjes hi desenvolupen també des de 2018 una Estada Internacional de Pedra en Sec. Amb motiu de rebre suport per a l’organització d’aquest esdeveniment, varen signar un acord de col·laboració amb l’associació francesa REMPART, que agrupa mes de 80 entitats de conservació del patrimoni a França. Altrament, des de 2019 formen part del projecte d’intercanvi “Erasmus Intenational Heritage”, programa coordinat per Rempart.

Una de les línies de treball que han anat desenvolupant és la d’establir lligams amb l’àmbit educatiu. En aquest sentit, una de les darreres accions dutes a terme durant el curs 2019-20 va ser la realització d’un taller de pedra en sec amb el Camp d’Aprenentatge d’Orient (CA Orient) dirigit a alumnes de 4art d’ESO dins d’un programa d’Aprenentatge-Servei. El resultat i la bona resposta de l’alumnat els va animar a seguir explorant aquesta camp i cercar-li una continuïtat.

Un dels fruïts d’aquesta colaboració ha estat la signatura, a la tardor de 2020, d’un coveni de custòdia del territori entre Més que Pedra, el CA d’Orient i la finca pública de Son Bernadás, a Orient, per on passa part del camí públic GR221-”Ruta dela Pedra en Sec”. Les primeres accions de custòdia en el marc d’aquest conveni les hem dut a terme la mateixa tardor de 2020, amb una jornada de voluntariat i un taller-curs de 4 sessions per restaurar marjades d’olivar contígües al camí.

De cara al futur pròxim, i seguint en la línia d’implicar els centres educatius, es proposen arribar a signar un acord de custòdia del territori amb l’ajuntament de Santa Maria i un tercer actor, que en aquest cas seria l’IES Santa Maria, amb la idea de reforçar la tasca que l’associació ve duent a terme a la Finca de Ca Ses Monges.

Contacte: mesquepedra@gmail.com/ 652 200 459. Per a més informació: mesquepedr.org (en construcció)/ facebook: mes que pedra/more than stone/ instagram: Projecte_Mesquepedra.

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS