Assemblea de socis i sòcies de la ICTIB

El passat 16 d’abril de 2019 va tenir lloc l’assemblea de socis i sòcies de la ICTIB, en la qual varen participar representants d’una quizena d’entitats. Es va seguir l’ordre del dia establera, en el que es tractaren diferents temes d’interès:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  2. Inventari d’entitats i iniciatives 2018. 
  3. Pla de feina 2019 i activitats específiques: – Jornades tècniques i de formació.  – Jornada de difusió.
  4. Presentació de nous socis i recordatori del paper de la ICTIB i els seus membres. 
  5. Renovació dels càrrecs de la Junta Directiva. 
  6. Precs i preguntes. 

Na Núria Llabrés, presidenta de la ICTIB, va guiar aquesta reunió i va posar a l’abast de les persones assistents la informació relativa a cada punt. Primerament es va fer un repàs de les fites assolides el 2018 i, posteriorment, es varen explicar els plans pel 2019, d’entre els quals es va anunciar la celebració de diverses jornades de formació i difusió, així com d’altres accions enfocades a l’enfortiment i la visibilització de les iniciatives de custòdia en marxa a les nostres illes.

Els/les participants varen poder interevenir tant per a resoldre dubtes com per fer aportacions de valor, les quals varen enriquir molt la reunió. A més, des de la ICTIB es varen establir diversos compromisos amb entitats que manifestaren la necessitat de rebre assessorament i ajuda. Per altra banda, també varen sorgir propostes a partir d’inquietuds comunes entre totes les entitats, de les quals hem près nota per a poder donar-hi resposta.

Destacar que els càrrecs que es varen renovar van ser el de Secretaria, que ha passat a ser ocupat per na Gemma Capdevila de l’IES Joan Alcover, i la Tresoreria, que actualment la durà na Magdalena Vicens, del Jardí Botànic de Sóller.

La valoració de la trobada va ser molt positiva per a totes les persones, tant per a l’organització com per als/a les altres assistents. Es va quedar en convocar la pròxima assemblea a finals del present any.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS