Valoració del taller “Disseny d’acords de Custòdia del Territori i Instruments de Gestió”

Un bon grup de persones de diverses entitats de custòdia vàrem passar l’horabaixa de divendres 21 de juny participant d’aquest taller, a càrrec de dos membres del FRECT – Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio.

La primera part va ser conduida per n’Antonio Ruíz, advocat ambiental, i es va centrar en els acords de custòdia: tipus d’acords, validesa jurídica, compromisos, duració, mecanismes de renovació, fórmules per adaptar-se a diversitat de casos, etc. Els/les assistents varen exposar els seus dubtes en relació als projectes de custòdia que tenen en marxa o que volen iniciar per a que n’Antonio provés de donar resposta a les diferents inquietuds. Com a exemple, varen sorgir dubtes entorn a la validesa dels acords verbals, de com avançar per a arribar a la signatura d’un acord o de com es plantagen els acords a terrenys d’àmbit públic (litoral, finques públiques, etc.).

Després d’una pausa, n’Alberto Navarro es va encarregar de posar en marxa una dinàmica en la que les persones participants havien de pensar en conceptes bàsics per a enocar i desenvolupar un projecte de conservació: quin és l’objecte d’estudi, l’objectiu que es vol aconseguir i les accions per arribar-hi, així com quins indicadors s’empraran per a mesurar l’evolució de la feina? A partir de la posada en comú dels resultats dels diferents grups que varen treballar aquests conceptes, n’alberto va fer un repàs de les definicions d’aquests conceptes bàsics i en va posar exemples. També va recomanar publicacions que aporten informació valuosa per a definir amb encert els objectius i les accions d’un projecte de conservació.

Les presentacions i els documents dels que es va xerrar al llarg del taller, els podeu consultar en aquest enllaç.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS