Ses Milanes, un espai educatiu en custòdia

Ses Milanes neix el 2014 com a iniciativa pedagògica de criança en la naturalesa, impulsada per un grup de pares i mares que autogestionen el seu funcionament. En la cerca d’un lloc de bosc per a poder dur a terme el seu projecte, van donar amb una finca al municipi de Bunyola amb el propietari de la qual van arribar a un acord per a tenir-la a la seva disposició. A aquesta finca se sumaren “S’hort de Can fil” (l’hort comunitari del mateix municipi) i “Sa Tanca de Can Fil”, així com la finca pública de la Comuna de Bunyola. En el dia a dia de la iniciativa, els infants de 2 a 6 anys, passen els matins al bosc i a l’hort comunitari, acompanyats per Patricia (Llic. Psicologia i educadora) i Raquel (mestra de educació primària). Es fomenta el joc lliure i la relació estreta amb la natura, impulsant així un canvi en la percepció de l’entorn: la natura no és un bé de consum, és el fonament de la nostra existència. 

Des del grup d’adults que formen Ses Milanes, es contempla la custòdia del territori com un marc conceptual i una eina pràctica amb gran sintonia amb la seva manera d’entendre les relacions entre l’entorn i les persones. Per aquesta raó, dins els seus estatuts fundacionals inclouen la posada en pràctica de la custòdia entre els objectius principals, establint acords amb espais per a promoure i participar de la seva conservació i gestió. A més, en els estatuts també hi figura l’impuls i l’execusió d’activitats que contribueixin a la conservació dels espais naturals i la recuperació de patrimoni etnològic.

D’aquesta manera, tot i que l’objectiu primer dels acords amb els diversos espais és l’educació a l’aire lliure de nins i nines, a Ses Milanes han aconseguit anar més enllà i han promogut diverses accions de millora i conservació d’elements del patrimoni natural i etnològic. Una d’elles és el manteniment de les finques de S’hort de Can fil i Sa tanca de Can fil, d’aproximadament mitja hectàrea, on hi han recuperat l’espai per a crear un hort comunitari desbrossant diverses vegades, podant els citrics i plantant una dotzena d’arbres fruiters, fins ara, limitats pels problemes hídrics del municipi. També s’hi varen instalar caixes niu per a aus passeriformes amb l’ajuda del GOB Mallorca, que periòdicament són revisades acompanyades d’un tècnic del l’ajuntament.

El 2017 varen organitzar la neteja del bassol de sa Coma Gran, que havia quedat colmatat de fang i fulles. Els bassols són elements constructius tradicionals de sa Comuna i un recurs valuós per a la fauna. Amb les mans i eines tradicionals, varen moure de 15 a 20 m3 de terra i pedres per netejar el bassol, permetent que els ocells i altres animals del bosc poguessin disposar durant més temps de tan preuat recurs.

Respecte el patrimoni etnològic, en els darrers anys han impulsat una sèrie d’activitats de rehabilitació a sa Comuna, amb la col·laboracio de l’ajuntament, es Garriguer a càrrec de la finca, gent de Bunyola i altres entitats amigues. Cal destacar la reconstrucció de dues barraques de carboner, una de sa Llebrenissa el 2018 i l’altra al cami de la Cova de s’Aigua el 2016, realitzada amb materials naturals (càrritx, barres de pi, branques de mata, arboçera i aritja). Per aquestes accions varen emprar el coneixement de les tècniques usades antigament, gràcies a la participació dels experts en la matèria Magdalena Sintes, Joan Carles Palos i antics carboners de Bunyola con en Tomeu Quetglas i en Joan Morillo.

Per últim, han dut a terme la restauració d’un forn de pa que sembla que era comunitari, donades les mides que tenia, com a part del conjunt del ranxo de carboners que hi ha sa Comuna, amb la valuosa participació d’en Miquel Estarelles com a representant del Gremi de Margers de Mallorca i el divulgador Joan Carles Palos. Cal destacar la col·laboració establerta des de 2018 amb Fundació Amadiba, que participa en moltes d’aquestes activitats amb joves menors tutelats que viuen una experiència diferent en un entorn molt favorable.

Més enllà dels acords establerts amb les finques que s’han mencionat, també han impulsat alguna acció puntual a d’altres espais, com és el cas de la neteja del Bosc del Pi Gros, durant la qual varen recollir i classificar fins 300 kg de residus, la majoria del torrent que hi passa, i en conjunt amb voluntaris de la Fundació Ondine/Save the Med.

Podem dir que d’aquesta encoratjadora iniciativa educativa emana un ambient de col·laboració, co-responsabilitat i, en definitiva, de comunitat, que fa possible que molta gent participi de les activitats que promouen i, per tant, es fomenti el respecte per la natura i una actitud proactiva amb la que petits i grans contribueixen de la mà a la millora i conservació de espais importants per a tothom. Desitgem que el vol de Ses Milanes continui per molt temps, arribant al cor de la gent i fent bona feina pel nostre entorn.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS