“L’experiència de restauració de zones humides al Tancat de la Pipa”

Aquesta iniciativa va arrencar el 2006, impulsada per Acció Ecologista Agró i altres entitats i va ser executada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer , amb la col.laboració de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana. El projecte ha transformat 40 hectàrees de camps d’arròs en un conjunt de hàbitats d’aigua dolça típics del Parc Natural de l’Albufera amb caràcter de “Àrea de Reserva”.

En l’actualitat, està gestionada per Acció Ecologista-Agró i SEO /BirdLife mitjançant dos acords de custodia del territori amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Els seguiment científic ho desenvolupen les entitats de custòdia juntament amb les Universitats: l’Institut D’Enginyeria de l’Aigua i Medi Ambient, de la Universitat Politècnica (qualitat de l’aigua i hidràulica), i l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València (limnologia i vegetació submergida). Compta amb finançament de l’Ajuntament de València per recolzar l’Ús Públic des de 2018.

El “Projecte de Restauració d’hàbitats d’aigua dolça i adequació per a l’ús públic de la desembocadura del Poyo” va nèixer com alternativa a la modificació d’una zona que pretenía principalment evitar inundacions. Aquest projecte inicial no va tenir lloc (gràcies a l’oposició de la Plataforma Per un Barranc Viu, sense Formigó) i aleshores es va proposar convertir la zona en un espai pels hàbitats palustres, d’aigua dolça de qualitat, poc representats fins el moment al PN de l’Albufera i de gran importància com a hàbitat d’espècies amenaçades com la tortuga d’aigua europea Emys orbicularis.

La iniciativa, doncs, va començar a caminar amb els següents objectius marcats:

  • Delimitar com a entorn natural una extensa superfície de titularitat pública dins el PN de l’Albufera.
  • Afavorir el desenvolupament de comunitats biològiques prioritàries i potenciar la recuperació d’espècies rares i amenaçades presents en aquest tipus d’ambients.
  • Afavorir l’ús didàctic i educacional de l’espai.
  • Realitzar una experiència pilot en el maneig i millora de la qualitat de l’aigua de l’Albufera.
  • Disposar d’un filtre verd per evitar que les aigües d’aquest sector arribin directament a l’estany de l’Albufera sense depurar.

D’aquesta manera, els camps d’arròs que anteriorment eren a la zona s’han transformat en un àrea de reserva amb una varietat d’hàbitats característics com marjals i un ullal. Per a la restauració dels hàbitats s’hi han fet accions com la plantació d’espècies vegetals palustres i de ribera, i la sembra d’espècies macròfits en les marges de les zones humides (ullal, marjals i canals). També s’hi ha instal·lat una nova estació de bombament que aconsegueixi un moviment constant de les aigües de l’Albufera per la zona recuperada, permetent que es donin unes bones condicions de qualitat de les aigües.

Una vegada finalitzada la restauració, durant la fase de gestió s’han fet moltes actuacions sobre l’hàbitat, per tal de millorar la capacitat d’acollida d’espècies clau per a l’Albufera, com ara la fotja comuna, fotja banyuda (Fulica atra i F.cristata), el xibec (Netta rufina), la boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), entre altres espècies d’aus lligades a la qualitat de l’aigua, així com la capacitat de fitodepuració i l’establiment de comunitats vegetals d’interès. Destaca també com a primera població reproductora al P.N Albufera de la tortuga d’estany europea (Emys orbicularis)S’han fet plantacions d’helòfits, com ara senill, bova, lliri groc, sesquera, acompanyats de mesures de gestió de nivells per optimitzar el creixement de les plantes. S’han fet actuacions de dragat i reestructuracions dels canals per mantenir la capacitat hídrica, així com secats de diferents sectors per tal de retirar espècies exòtiques, com ara la carpa, entre altres moltes actuacions.

Una depuradora natural al cor del Parc Natural de l’Albufera. Com a sistema pilot de millora de la qualitat de l’aigua els resultats han estat molt bons. Pel Tancat de la Pipa han passat 23 HM3 d’aigua en 10 anys, aconseguint una reducció mitjana del 43% del fòsfor total i 52% del nitrogen total. Es redueix la concentració de microalgues i es multiplica la biomassa i diversitat de zooplàncton, filtradors de fitoplàncton i peces claus a les cadenes tròfiques dels aiguamolls. L’aprenentatge en aquest sentit ha estat molt valuós, donat que és una experiència pionera a nivell mundial. Ha inspirat moltes actuacions en diferents països.

Altre objectiu assolit ha estat ampliar l’oferta didàctica, educacional i per a l’ús públic, dotant aquest espai amb un Centre de Visitants i un sender autoguiat recolzat per un programa de visites, difusió i educació ambiental. També s’hi han instal·lat observatoris d’aus i embarcaderos que faciliten la visita. Més de 50.000 persones han passat per el Tancat de la Pipa en 10 anys de gestió. Visites escolars entre semana (IES, escoles, FP, Universitats…) i participants en activitats promogudes per les entitats de custodia, com ara Jornades de portes obertes de Dies Mundials, Cursos de biodiversitat, Jornades d’anellament científic, capvespres…etc. A més a més, es reben milers de visitants particulars, d’associacions que reben la visita guiada per part del personal tècnic de les entitats de custòdia.

El voluntariat és una peça clau al programa d’activitats. Destaquen les propostes continuades de ciència ciutadana, com ara Projecte Emys, d’Acció Ecologista-Agró, o el seguiment de papallones i libèl.lules de SEO/BirdLife. Es programen també accions periòdiques de millora d’hàbitat , com ara plantacions, construccions de caixes nius, etc. A més, pel Tancat de la Pipa han passat una multitud de persones voluntàries estrangeres des de l’any 2012, data en què AE-Agró va firmar un conveni de col·laboració amb una empresa de voluntariat internacional que proposa l’àrea de reserva com a zona de Treball. Els voluntaris provinents de qualsevol país del món col·laboren activament en les tasques de gestió i de conservació de l’espai.

Aquest divendres, na Lucía Moreno i en Matthieu Lassalle ens explicaran tot això i més a la VI Jornada de Difusió d’Iniciatives de Custòdia, a les 16:15h. Esperem que segueixin fent aquesta valuosa i valenta tasca per molt més temps!!!

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS