“Recuperació i posada en valor del riu Gaià”

L’Associació Mediambiental la Sínia té en marxa un programa de custòdia del territori dins de l’àmbit fluvial de la conca del riu Gaià, a Tarragona. Els 3 pilars d’aquest programa són la conservació de la biodiversitat, l’educació ambiental i el foment del voluntariat ambiental mitjançant la implicació i participació social, sobretot dels veïnats dels pobles de la conca. Pel que fa la Custòdia del Territori, a la Sínia la tenen molt en compte com a concepte que ofereix un escenari comú per desenvolupar conjuntament aquests pilars.

Des dels inicis del projecte, una de les accions primordials per a poder assolir aquests objectius va ser la promoció i obtenció d’acords, pactes o convenis que facilitessin l’execució de mesures de conservació de finques públiques i privades que formen la conca del riu Gaià. Després de dues dècades de recorregut, actualment, l’entitat té signats un total de 25 acords de custòdia fluvial en aquest àmbit, la majoria amb propietaris de finques de la ribera. En tractar-se el propi riu, però, d’un espai dins el domini públic marítimo-terrestre, cal destacar la fita assolida fa poc amb l’Agència Catalana de l’Aigua, amb la qual s’ha signat un acord de custòdia fluvial per a realitzar accions de custòdia al llarg de tot el riu Gaià i els seus afluents.

D’entre les diverses iniciatives que tenen en marxa hi ha la “Xarxa d’observadors ambientals de la Conca del riu Gaià”, el projecte “Territori Salamandra”, el seguiment de comunitats de peixos amb escolars dins la iniciativa “EMPESCA’T”, així com el projecte de control del visó Americà, de la reintroducció de la tortuga de rierol o de la restauració i millora de trams fluvials. Totes estan enfocades als ambients aquàtics, tant amb la millora i manteniment de l’hàbitat, com amb accions específiques sobre comunitats o espècies. Aquesta bona feina es complementa amb un esforç gran en implicar les persones a les iniciatives, sobretot a través del programa de voluntariat que desenvolupen, ja sigui organitzant jornades de feina a les que es realitzen diversitat d’accions, o la implicació més contínua del grups compromesos amb algun seguiment. Al llarg de l’any mobilitzen unes 1.000 persones voluntàries.

A la visita que aviu mateix ens faran a Mallorca, per a explicar-nos la seva tasca, xerraran sobretot de “Territori Salamandra”, una iniciativa de recuperació de zones humides per amfibis que pot ser molt interessant pel nostre territori, així com del “EMPESCAT”, el seguiment amb escolars i a llarg termini de l’estat de la comunitat de peixos i en general de la comunitat de fauna i flora del riu Gaià. Aquest últims movilitza escolars d’11 municipis riberencs, que enguany ha suposat un total de 144 alumnes.

Finalment, a part d’explicar-nos com ha estat el procés d’aconseguir els diversos acords amb propietaris i amb ens públics per a desenvolupar els seus projectes, a la seva xerrada posaran també el focus en les eines han emprat per a poder engrescar a la gent en les diferents tasques que proposen dins el programa de voluntariat, en les aliances que han pogut establir per a donar solidesa al programa i, tema sempre essencial, en les fonts de finançament que han proporcionat els recursos necessaris per a dur a terme la seva tasca. A les 16:50, doncs, podrem sentir en Xavier Llopart i Hèctor Hernández xerrar de tot això en directe.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS