Nova llei de voluntariat, ¿què han de tenir en compte les entitats?

Dimecres 2 d’octubre vàrem participar d’una formació organitzada per la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears – PLAVIB – en la que es varen exposar els punts principals a tenir en compte respecte la nova llei de voluntariat per part de les entitats. A continuació us en fem un breu resum i us donem referències per aprofondir en el tema.

Primer de tot, s’ha de tenir clar que la necessitat d’adaptar-se a aquesta nova llei depèn de la situació de cada entitat, de la seva misió-visió, del pes que el voluntariat hi tingui, etc. No és una obligatorietat, més enllà de certs temes que sí són inevitables com l’assegurança dels voluntaris. Tot i així, cumplir-hi pot ser un avantatge per a l’entitat per tres raons bàsiques, al nostre entendre:

  • Per a poder optar a ajudes, tant de vigents com d’altres que poden arribar. Així, és o serà un requisit estar adaptades a la nova llei per poder accedir-hi.
  • És un esforç que permet posar ordre i donar forma a una tasca que la majoria d’entitats fa temps que duen a terme, però tal vegada sense un pla estructurat. Això pot ser un impuls per l’àrea de voluntariat de la pròpia entitat.
  • Finlament, complir amb requisits i recomanacions també serà una forma de visibilitzar la gran importància que té el voluntariat per a poder desenvolupar la tasca de diversitat d’entitats al territori balear.

Bé, aleshores, què implica adaptar-se a la nova llei de voluntariat? Bàsicament es tracta de posar ordre en aquesta àrea i materialitzar-ho en un Pla de Voluntariat, el qual recull el que es requereix per a la gestió del voluntariat i que engloba els Programes de Voluntariat; a aquests últims s’inclouen les accions concretes a desenvolupar i n’hi haurà un o diversos dins el pla, tants com l’entitat necessiti per a organitzar l’àrea de voluntariat.

També és important tenir en compte certs documents que faciliten la relació amb les persones voluntàries, tant quan arriben com quan acaben la seva etapa. Així, cal disposar d’un Document de compromís que abordi les condicions de l’acció a desenvolupar per la persona voluntària, així com un Codi Ètic de l’entitat i un Pla de formació que permetin situar la persona voluntària i donar-li les eines necessàries per a que cumpleixi el seu compromis. Així mateix, en cas que la persona deixi de prestar el seu servei un document d’Acreditació de competències i un Certificat de voluntariat.

Amb tot aquests documents en regla, l’entitat estarà en condicions de registrar-se al Cens d’entitats de voluntariat, el qual es posarà en marxa oficialment a partir del 8 de març de 2020. Estar dins aquest cens tindrà avantatges, com hem dit, de cara a l’accés a ajudes per temes relacionats amb el voluntariat. Per a més informació podeu consultar el següent fulletó editat per la PLAVIB, així com consultar el seu espai web o contactar-les a plavib@plataformavoluntariat.org o al 900 102 979.

D’altra banda, l’activitat amb el voluntariat de les entitats ambientals difereix en general de la que duen a terme organitzacions més de caire social. Afortunadament, la Xarxa per a la Conservació de la Natura – XCN – a Catalunya, va dur a terme el dia 1 d’octubre un webinar on es varen tractar temes més enfocats a les entitats ambientals, el qual està disponible en aquest enllaç per a consulta de les presentacions i que recomanem que li dediqueu un temps.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS