Custodiar petites reserves de flora singular

Des dels seus inicis a finals dels anys 80, el Jardí Botànic de Sóller ha lluitat per a la conservació de les espècies més amenaçades de les Illes Balears. Ja aleshores, sense gaires espais naturals protegits legalment, era imprescindible contactar amb els propietaris per a poder entrar a les finques privades i conèixer i estudiar millor les espècies que pensàvem que havien de ser objecte de conservació i protecció per la seva raresa, ja fos a nivell mundial o només regional, al cap i a la fi, la raresa, és adjectiu comú per a la majoria de plantes amenaçades. Quan des del Jardí Botànic varen sentir a parlar de la figura de Custodia del Territori, provinent de Catalunya a principis dels 2000, diuen que se’ls va obrir una porta per poder donar contingut a tota una feina que es duia a terme sense garanties de continuïtat a llarg termini, la protecció de determinades espècies en espais privats.

Tot i així, els acords de custodia del Jardí Botànic mai han arribat a tenir uns contractes formals, sinó que han estat verbals des del principi, sempre gràcies a l’excel·lent disposició dels popietaris. Una excel·lència condicionada pel nivell d’informació i coneixement que el propietari necessita per entendre el valor del tàxon que té dins la seva propietat. Un cop passada aquesta barrera, és a dir, garantit el coneixement del propietari sobre la riquesa botànica que conté la seva propietat, aquest es converteix en la persona més implicada en la conservació de l’espècie que custodiam en comú. Custodiar vol dir guardar amb esment i vigilància, en aquest cas compartits entre la propietat i el personal del Jardí Botànic. Els acords establerts tenen a veure amb la gestió del seu espai, de manera que la supervivència de l’espècie en concret sigui possible en combinació amb els usos i les necessitats que la propietat pugui tenir.

Dins aquest marc poc comú, el Jardí Botànic fa feina amb 5 espècies amenaçades a l’Illa de Mallorca, a territoris que colonitzen algunes d’aquestes plantes dins el termes de Llucmajor, Palma, Escorca i Bunyola. Totes tenen en comú que els seus hàbitats són molt singulars, rars a les Illes, i a la vegada febles, com són les zones de bases d’aigües temporals; zones de muntanya amb temperatures baixes, vent freqüent i humitat elevada, o d’altres microhàbitats atípics com els terrenys especialment humits i drenants en zones més càlides i properes a la costa. Es tracta d’hàbitats irrepetibles i en perill degut al canvi d’ús del territori i a l’actual circumstància de canvi climàtic. La seva feblesa es tal, que un petit canvi d’ús per part del propietari podria fer desaparèixer una espècie d’un any per l’altre.

De les cinc espècies que es custodien, n’hi ha una que és endèmica de la serra de Tramuntana, Thymus herba-barona subsp. bivalens. Les demés no són de distribució restringida a les Illes, però les seves poblacions són o bé úniques per a Balears (Myosurus minimus i Ranunculus bullatus) o bé úniques a Mallorca i Menorca en el cas dels pteridòfits Isoetes histrix i Isoetes duriei.

Gràcies a la conscienciació dels propietaris d’aquestes finques, que han conegut el valors del que tenen en les seves propietats i es fan partíceps de la conservació dels mateixos, és possible que formin part activa a les tasques de conservació que s’hi duen a terme i, també, permetin al Jardí Botànic dur endavant accions concretes, com fer tancats per evitar les pastures excessives, mantenir actives les basses d’aigua temporal, evitar la lliure circulació pels voltants de la població i altres petites accions que sovint depenen d’una família i del seu nievll de compromís. Conèixer el que tenim ens permet valorar-ho i, sovint, prendre consciència de que de noltros depèn la seva protecció i conservació.

Desitgem que aquesta tasca del Jardí Botànic segueixi endavant per molt de temps i que cada vegada siguin més les propietats que s’apunten a conèixer, valorar i protegir elements naturals que hi ha dins els límits de la seva finca. Podeu trobar informació general sobre el Jardí Botànic al seu web: http://www.jardibotanicdesoller.org/

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS