Ens trobem amb membres del Consell de Mallorca i del Consorci de la Serra de Tramuntana

El dijous 24 d’octubre, membres de la Iniciativa de Custòdia de les Illes Balears es varen reunir amb el Director General de Territori del Consell de Mallorca, Miquel Vadell, i el Cap de Servei del Consorci de la Serra de Tramuntana, Josep Bernales. L’objectiu de la trobada va ser per una banda, donar continuació al diàleg que des de fa anys la ICTIB manté amb aquestes institucions entorn a la figura de custòdia del territori i, per altra banda, que es pogués donar a conèixer un espai a la Serra amb una iniciativa de custòdia en marxa.

Així, la presidenta de la ICTIB, Núria Llabrés, el secretari, Miquel Camps, el vocal Toni Fontanet i la tècnica Macu Férriz, varen poder tractar diversos temes amb els membres del Consell i Consorci, cercant sinèrgies que ajudin a impulsar la custòdia del territori a Mallorca i contribueixin a desenvolupar objectius propis d’aquestes institucions al llarg dels pròxims anys. Un altre tema important que es va xerrar va ser la convocatòria d’ajudes a iniciatives de custòdia a la Serra de Tramuntana, que el Consorci ha tret enguany per segona vegada; es va analitzar l’impacte que està tenint i els punts que potser requereixen atenció per anar millorant en el futur, tan pel que fa la idoneïtat i qualitat de les iniciatives qe s’hi presentin, com el relatiu als terminis i condicions de la mateixa convocatòria.

Pel que fa la visita de camp, la iniciativa escollida va ser la finca d’Ariant, gestionada per la Fundació Vida Silvestre Mediterrània, al municipi de Pollença. Personal d’aquesta entitat va rebre els visitants i els va fer un recorregut per la finca mentre explicaven les accions principals que s’hi duen a terme. La inciativa té com a objectiu principal el manteniment d’un hàbitat essencial pel Voltor negre, el que suposa una gestió agrària sostenible i en ecològic del fons de vall i una sèrie d’accions pel seguiment i manteniment de la biodiversitat dels espais silvestres de la finca. Es varen visitar les 20 caeres on es produeix mel, els diferents tancats on pasturen les ovelles i on s’hi posen en marxa direfrents estratègies de cultiu d’espècies ferratgeres, la bassa per incendis adaptada a l’ús de la fauna, les oliveres recuperades i les que s’han plantat de nou o la zona d’arbres fruiters. Un espai amb un paisatge incomparable i a on s’hi fan molts esforços no només per a conservar la biodiversitat, sinó també les tradicions i els elements etnològics.

Tot plegat va ser un matí de diàleg i descoberta, per a seguir teixint llaços que ens permetin avançar en la gestió sostenible i participada del nostre territori.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS