El Banc de Terres de les Pitiüses, una iniciativa que dona vida al camp

L’any 2012, l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera – APAEEF – es va decidir a arrencar un projecte de banc de terres que posés en contacte propietaris de parcel·les en desús i persones interessades a dur-hi una activitat agrària. L’objectiu principal era fomentar la recuperació de l’activitat agrària a aquestes illes, conscients de la seva davallada enfront l’auge d’altres sectors i dels efectes negatius que això comporta.

Altres objectius derivats de l’anterior són el foment de l’agricultura ecològica, la defensa dels interessos dels/de les productors/es i la conservació del paisatge rural i agrícola, dels valors naturals i culturals d’Eivissa i Formentera i, més en concret, de la biodiversitat, les varietats vegetals, les races autòctones i les tècniques i coneixements tradicionals.

Actualment a les Pitiüses l’activitat agrària es caracteritza pel seu abandonament. Són moltes les terres que romanen sense activitat i moltes vegades tampoc se’n cuida ningú ni del mínim manteniment. La gent gran va abandonant la seva activitat al camp i no hi ha relleu per seguir amb la seva cura. És per això que hi ha propietaris que estan disposats a cedir les seves terres per a que d’altres en facin ús.

D’altra banda, hi ha persones amb molt d’interès i voluntat per encetar projectes al camp, però que no disposen de terres per dur-los a terme. Hi ha tota un generació que ha volgut tornar la mirada cap al camp i que s’ha format per a poder desenvolupar activitats agràries diverses, amb empenta per trobar el seu lloc en aquest sector i alhora amb sensibilitat per a la conservació del paisatge i la biodiversitat.

Una de les bases del projecte precisament posa èmfasi en el tipus d’ús a fer de les terres cedides, que no pot ser qualsevol; APAEEF no només fa el paper de pont entre propietaris i persones interessades, sinó que també estableix unes condicions d’ús agrari per a garantir que serà sostenible i en ecològic. Així, l’acord se signa a 3 parts: propietat, persona usuària i APAEEF. Dins aquestes condicions, la conservació del paisatge, les varietats autòctones, la biodiversitat i les tradicions tenen un paper molt important.

Com a passa prèvia, APAEEF manté un registre de propietats en oferta i d’interessats en espera de trobar un espai per fer-hi feina. L’Associació també disposa d’un servei d’assessorament agroecològic per a les persones interessades, per tal de fer una diagnosi i seguiment de les plantacions. Justament enguany volen treballar sobre el seguiment d’indicadors d’avanç dels diversos acords que formen part del banc de terres, una iniciativa que de ben segur serà molt útil.

Així, des del seus inicis, el Banc de Terres promogut per l’APAEEF ha anat desenvolupant aquesta tasca i avui en dia compta amb 5 acords en actiu, els quals inclouen varietat d’iniciatives agràries de cultiu d’horta i alguns de secà com farratges i cereals. Aquests acords es reparteixen per diverses zones d’Eivissa. El cert és que s’hi podrien promoure més acords, però cal un esforç que des de l’associació costa realitzar amb la disponibilitat actual de les persones que la dinamitzen.

Per aquesta raó, actualment es troben fent un esforç especial per poder dedicar més temps a aquesta iniciativa, que sobretot se centra en la cerca de finançament per poder disposar d’algú altre que doni l’empenta necessària al projecte,  de manera que es pugui donar resposta a les possibilitats al seu abast i alhora vetllar per a que el fruit dels acords contribueixi al seu objectiu de conservació de valors naturals i paisatge.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS