“Agents locals per la conservació: el paper dels municipis i els espais educatius”

VII Jornada de Difusió d’Iniciatives de Custòdia del Territori a Balears.

3 sessions: 13, 15 i 20 d’octubre de 2020.

En línia, plataforma Zoom.

[Versión en Castellano más abajo]

Enguany la jornada de difusió anirà enfocada en dos agents locals claus per a foment i desenvolupament de la custòdia del territori: els municipis i els espais educatius. A part de tractar el tema central escollit, la jornada pretén assolir 3 objectius bàsics:

  1. Contribuir a visibilitzar les iniciatives de custòdia que estan en marxa tant dins com fora del territori balear.
  2. Fomentar el coneixement i la col·laboració entre els diferents agents del territori, que tenen interessos compartits.
  3. Donar a conèixer la custòdia com a eina de conservació.

Així, la jornada està especialment dirigida a personal dels equips municipals i d’espais educatius en sentit general: centres educatius, escoles lliures, moviment escolta, etc., tot i que està obert com sempre a qualsevol persona interessada en el tema, així com a les entitat de custòdia.

Cal inscripció prèvia omplint aquest breu formulari.

Donades les circumstàncies actuals, la jornada es farà en línia i es dividirà en 3 sessions d’hora i mitja cadascuna, les quals tindran lloc 3 dies diferents. Cada sessió constarà d’una primera part amb la intervenció d’una iniciativa convidada i una segona part dedicada a una tertúlia sobre els temes tractats, per a la que convidarem persones de Balears que són part de projectes que tenen molt en comú amb la iniciativa convidada.

PROGRAMA:

  • Dimarts 13 d’octubre: de 17:30 a 19h. Entitat convidada: Custodios del territorio, Argentina. Iniciativa: “Red Custodios de Argentina y sus estrategias de conservación comunitaria”, M.V. Andrea Caselli, Directora del Programa de Conservación Comunitaria del Territorio, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Projecte educatiu de seguiment d’aus a zones humides, en el que col·laboren centres educatius, municipis i universitat. A més de la creació d’un projecte comú, amb un alt grau de conscienciació i aprenentatge col·lectiu, aquesta iniciativa aconsegueix la declaració d’àrees protegides/educatives, anomenades “Sitios Educativos Estratégicos para las Aves (SEEA)”.
  • Dijous 15 d’octubre: de 10 a 11:30h. Entitat convidada: Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, Girona. Iniciativa: “El nostre municipi, un petit espai natural”, Jordi Rotllant, Regidor de medi ambient. Un interessant i integrador projecte ambiental del municipi, amb una visió de l’espai urbà com a una continuïtat dels ecosistemes que l’envolten, com un element més que s’ha de gestionar com a tal. Ens explicaran les diverses estratègies adoptades, inclosa l’assignació del 0,5 de l’IBI pel finançament de projectes ambientals.
  • Dimarts 20 d’octubre: de 17:30 a 19h. Entitat convidada: AMMA Almijara, Málaga. Iniciativa: “Mejoras de Biodiversidad y Geodiversidad en terrenos municipales a través de la Custodia del Territorio”. Mikel Villar García, Equipo de Mediación y Asesoramiento en Custodia del Territorio. Un projecte que vol involucrar els municipis i els centres educatius en la recuperació i manteniment d’espais verds periurbans, posant en valor els hàbitats i biodiversitat associada i els beneficis que aporta a la societat. Una iniciativa que va teixint un mosaic entre els agents socials per a construir un projecte comú.

Aquí podeu descarregar el cartell de la jornada en pdf i en jpg. Agraïm la seva difusió.

Esperem que la proposta sigui del vostre interès i que us animeu a participar!

Organitzada per la ICTIB amb el suport de la Conselleria de Media Ambient i Territori.

CASTELLANO

“Agentes locales para la conservación: el papel de los municipios y los espacios educativos”

VII Jornada de Difusión de Iniciativas de Custodia del Territorio en Baleares.

3 sesiones: 13, 15 y 20 de octubre de 2020. En línea, plataforma Zoom.

Este año la jornada de difusión irá enfocada en dos agentes locales claves para fomento y desarrollo de la custodia del territorio: los municipios y los espacios educativos. Además de tratar el tema central escogido, la jornada pretende alcanzar 3 objetivos básicos:

1. Contribuir a visibilizar las iniciativas de custodia que están en marcha tanto dentro como fuera del territorio balear.

2. Fomentar el conocimiento y la colaboración entre los diferentes agentes del territorio, que tienen intereses compartidos.

3. Dar a conocer la custodia como herramienta de conservación.

Así, la jornada está especialmente dirigida a personal de los equipos municipales y de espacios educativos en sentido general: centros educativos, escuelas libres, movimiento escolta, etc., aunque está abierto como siempre a cualquier persona interesada en el tema, así como a las entidades de custodia.

Se requiere inscripción previa rellenando este breve formulario.

Dadas las circunstancias actuales, la jornada se hará en línea y se dividirá en 3 sesiones de hora y media cada una, las cuales tendrán lugar 3 días diferentes. Cada sesión constará de una primera parte con la intervención de una iniciativa invitada y una segunda parte dedicada a una tertulia sobre los temas tratados, para la que invitaremos personas de Baleares que son parte de proyectos que tienen mucho en común con la iniciativa invitada.

PROGRAMA:

Martes 13 de octubre: de 17:30 a 19h. Entidad invitada: Custodios del territorio, Argentina. Iniciativa: “Red Custodios de Argentina y sus estrategias de conservación comunitaria” Proyecto educativo de seguimiento de aves en zonas húmedas, en el que colaboran centros educativos, municipios y universidad. Además de la creación de un proyecto común, con un alto grado de concienciación y aprendizaje colectivo, esta iniciativa consigue la declaración de áreas protegidas/educativas, llamadas “Sitios Educativos Estratégicos para las Aves (SEEA)”.

Jueves 15 de octubre: de 10 a 11: 30h. Entidad invitada: Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm, Girona. Iniciativa: “Nuestro municipio, un pequeño espacio natural”, Jordi Rotllant, Regidor de medio ambiente. Un interesante e integrador proyecto ambiental del municipio, con una visión del espacio urbano como una continuidad de los ecosistemas que la rodean, un elemento más que debe gestionarse como tal. Nos explicarán las diversas estrategias adoptadas, incluida la asignación del 0,5 del IBI para la financiación de proyectos ambientales.

Martes 20 de octubre: de 17:30 a 19h. Entidad invitada: AMMA Almijara, Málaga. Iniciativa: “Mejoras de Biodiversidad y geodiversidad en Terrenos municipales a través de la Custodia del Territorio”. Mikel Villar García, Equipo de Mediación y Asesoramiento en Custodia del Territorio. Un proyecto que pretende involucrar a los municipios y los centros educativos en la recuperación y mantenimiento de espacios verdes periurbanos, poniendo en valor los hábitats y biodiversidad asociada y los beneficios que aporta a la sociedad. Una iniciativa que va tejiendo un mosaico entre los agentes sociales para construir un proyecto común.

Aquí podéis descargar el cartel de la jornada en pdf y en jpg. Agradecemos su difusión.

¡Esperamos que la propuesta sea de vuestro interés y que os animéis a participar!

Organizada por la ICTIB con el apoyo de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, Govern Balear.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS