Els escoltes de Mallorca es posen mans a la feina pel territori

La Fundació Maria Ferret i el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM) treballen conjuntament amb dos objectius principals, els quals es relacionen estretament entre ells. Per una banda, es pretén gestionar els valors naturals i culturals de certs espais, especialment de les finques en propietat, que requereixen molta feina i que agraeixen de l’empenta que reben amb les feines que hi fan els grups d’escoltes. Per altra banda, la intenció és implicar els grups d’escoltes en aquesta gestió com a eina d’educació i sensibilització ambientals, de manera que aquestes finques siguin espais educatius en els que el MEGM pot aprendre sobre pràctiques agrícoles i forestals sostenibles, posant en valor els elements naturals i culturals que hi conflueixen.

Els espais en qüestió són 4 finques que sumen 15 hectàrees en conjunt, 2 en propietat i 2 amb acords de custòdia: s’Alova (Sóller), sa Torrentera (Sencelles), Poble Nou (Alcúdia) i Son Rossinyol (Sineu), respectivament. La majoria són de vocació agrícola i difereixen en el tipus de cultius que hi tenen lloc, lligats a la disponibilitat d’aigua i la orografia del terreny. També s’hi localitzen taques de bosc i garriga.

En aquestes finques s’organitzen jornades de feina en la que participen grups d’escoltes, que poden ser més o menys nombrosos depenent de l’ocasió. Les tasques que s’hi desenvolupen van des de la recol·lecció de fruits com l’ametlla, la garrova o la figa, fins a la recuperació de marges de paret seca, la gestió de la flora acompanyant dels cultius o el processament de les restes de poda. Aquestes jornades s’organitzen segons de les necessitats de cada finca i en funció de les estacions de l’any.

Fins ara s’han dut a terme diverses jornades de feina a totes les finques, en les que hi han participat un total de 14 agrupaments i més de 1.000 infants i joves, els quals han realitzat diverses activitats relacionades amb la gestió agrícola i forestal dels espais, seguint els valors escoltes envers la natura i cultura pròpia i amb l’esperit de la proposta metodològica de l’Aprenentatge Servei.

Sa Torrentera és una finca escolta en propietat, per la que hi passa el torrent d’Alaró. És un exemple de procés de transició de pinar a alzinar, el qual s’ha accelerat gràcies a la repoblació d’alzines que es ve fent des de fa anys. Actualment s’aprofita la zona més propera al torrent per sembrar espècies de bosc de ribera, acompanyant les alzines que beuen del torrent i que s’hi desenvolupen vigoroses.

S’Alova és un olivar en propietat ubicat al Barranc de Biniaraix, amb un petit porxo i un olivar que es va recuperant gràcies a la feina que hi fan els grups d’escoltes, mirant de guanyar terreny a les carritxeres i el pinar. A més, també hi podem trobar una cova funerària de difícil accés.

La finca de Poblenou, amb conveni signat en vigor, és eminentment forestal, amb un paisatge típic de mosaic mediterrani, dominat pel bosc de pi blanc amb àrees de garriga disperses i algun prat de dall, envoltant la casa i els seus terrenys circumdants, antigament dedicats a albergar una colònia agrícola (Gatamoix, s. XIX). S’hi ha fet actuacions de manteniment de l’antiga casa del poble i s’han documentat els jaciments de l’antiga església i el forn de llenya. Actualment s’ha descobert una antiga era que se suma al gran aljub i una cisterna que serveix per abastir els equipaments de l’antiga colònia.

I per últim, amb Son Rossinyol es téun acord sobre l’ús i gestió, una finca que es caracteritza per ser un exemple d’explotació familiar amb un hort de fruiters, una soll i la majoria d’extensió coberta d’ametller i figuera; també amb elements com un forn, un galliner i un colomer. Amb l’ajuda dels grups escoltes, actualment s’hi estan substituint els exemplars de fruiters morts per espècies tant d’interès agrícola com forestal.

Esperem que aquesta iniciativa impulsada pel MEGM pugui seguir avançant, de manera que segueixi apropant i implicant a infants i joves en la gestió del territori, alhora que contribueixin a donar un servei a la comunitat amb les actuacions de millora i manteniment d’aquests espais.

Pàgina web del MEGM: www.megm.org

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS