Publiquem un manual per a empendre iniciatives de custòdia en l’àmbit educatiu

Des de la ICTIB hem impulsat durant el 2020 la creació d’un espai de diàleg sobre la potencialitat que té la eina de la custòdia del territori a l’hora d’abordar projectes d’implicació de l’alumnat en assumptes relacionats amb la conservació de valors naturals i culturals.

Amb aquesta finalitat es va constituir el Grup de Treball d’Espais Educatius i Custòdia a l’abril de 2020, format per persones que fan feina en espais educatius diversos, que van des dels centres educatius reglats o la universitat, fins les escoles de bosc o els grups d’escoltes.

En aquesta primera tobada es va xerrar dels objectius del grup i va sorgir la idea d’elaborar un manual senzill que oferís una base per a que des del professorat/monitors/acompanyants es poguessin plantejar aquest tipus de projectes. Es varen mantenir diverses reunions al llarg de l’any per tal d’anar consensuant els avanços que s’anaven fent en la redacció del manual.

Finalment, hem aconseguit donar forma a un document en el que es pot trobar la informació bàsica sobre la eina de la custòdia del territori i la sinèrgia positiva que hi pot haver amb els espais educatius i, el més important, on es posen a disposició els punts essencials a tenir en compte a l’hora tan de plantejar un projecte d’aquests característiques, com en el moment de posar-lo en marxa i donar-li continuïtat.

Ens hagués agradat molt poder presentar el manual com cal, però els temps que corren no ens ho permeten i preferim no esperar. El podeu consultar i/o descarregar seguint el següent enllaç. Agrairem tots esl comentaris, suggerències i inquietuds que us puguin sorgir en llegir-lo.

Comments are closed

INICIATIVA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI DE LES ILLES BALEARS